Recruto Logotype

Recruto – Rekryteringsprocess

Postad i Nyheter, 1 november, 2018

Enkel och effektiv rekryteringsprocess

Recruto har en väl beprövad rekryteringsprocess för att hjälpa dig rekrytera rätt personal. Det är ett webbaserat verktyg med vilket du snabbare kan hitta rätt person för jobbet. eRek har visat sig vara effektivt och tidsbesparande under hela processen. Bland våra kunder som dagligen använder våra resurser kan nämnas Delicato, Hotel Amalias Hus och Svenska Alarm.

Kravprofil

Första steget är att identifiera dina behov och vilka egenskaper du letar efter.

 • Personlighet
 • Utbildning
 • Erfarenhet
 • Egenskaper för arbetsuppgifterna

Du behöver specificera allt som kan ha inflytande på vilken kandidat du letar efter. När du har dina kriterier och behov klara blir det lättare för dig att gå vidare till nästa steg.

Anpassade annonser

Du skapar dina egna annonser och ansökningsformulär i Recruto. Här kan du få med allt det som du vill veta från sökande kandidater. Det ska tydligt framgå vilken kompetens som krävs. Dels för att sålla bort de som inte är optimala för posten. Men även för att inte missa de bästa kandidaterna.

Väl formulerade annonser förkortar rekryteringsprocessen och du undviker onödigt tidsspill. Det ska vara tydligt för kandidaterna både vad som är absolut nödvändigt för att kunna söka tjänsten och vad som kan vara önskvärt. Tack vare urvalet av frågor i formulären blir det dessutom enklare för dig att sortera de svar du får in. Annonserna kan publiceras till flera olika annonskanaler, inklusive Platsbanken.

Första urvalet och telefonintervjuer

Ett automatiskt e-postmeddelande möter de som ansöker. Därefter kan du gå igenom ansökningarna och lägga upp dem i den ordning du finner dem mest relevanta. Ansökningarna kan tex sorteras baserat på hur kandidaterna svarat på de olika urvalsfrågorna. I listan kan du skriva ner dina noteringar och tankar direkt i anslutning till varje kandidat. Basera dina observationer på helhetsintrycket du får av kandidaten och inte bara deras utbildning.

 • Titta närmare på
 • Kompetens
 • Erfarenhet
 • Attityd
 • Lämplighet

Du kan underlätta kommunikationen med de kandidater du väljer ut genom att skapa e-postmallar. I början har du ofta flera ansökningar och då lönar det sig att skicka ut ett standardmeddelande till dem vartefter de går vidare i rekryteringsprocessen.

Fysiska intervjuer

Du kan boka in dina intervjuer via eRek. Kandidaten får ett sms och tidpunkten visas sedan i verktygets kalender som du kan koppla till din egen. Samtidigt får de av dina medarbetare som är involverade i urvalsprocessen ett besked så de kan vara redo. Redan på ett tidigt stadium kan du välja vem som ska ta hand om vad, på olika behörighetsnivåer.

När du träffar kandidaterna kan du få ett bättre grepp om deras personlighet och kvalifikationer. Vid en mer djupgående intervju får du möjligheten att verkligen se helhetsbilden. Tack vare det tidiga urvalet har du bara kvar de som uppfyller dina behov.

En del väljer att låta kandidaterna gå igenom ett test innan de väljs ut. Vanligtvis handlar det om personlighetstest som kan vara ett komplement till utbildning och erfarenhet. Andra önskar att kandidaterna testas för sina numeriska eller verbala förmågor, vilket kan visa på deras förmåga att bearbeta information. Personlighetstester är allmänt accepterade som en bra grund för att se hur en person kan passa in på arbetsplatsen.

Kontrollera referenserna

Referenser är en viktig del av rekryteringsprocessen. Du ska kunna känna dig trygg på att verkligen få en person som är rätt för verksamheten. Vi rekommenderar att du kontrollerar ett par av kandidatens referenser. Det kan även ligga till grund för några av de frågor du vill ställa vid intervjun.

Anställning av slutkandidaten

När du kommit fram till den personen du vill anställa har du alla verktyg tillgängliga på eRek. Tex att kunna ladda upp anställningsavtal.

Spara kandidater

Om du får in många intressanta ansökningar men som inte passar för just den här rekryteringen. Då kan du behålla kandidaterna för framtida rekryteringar i en kandidatbank i rekryteringsverktyget eRek.

Effektiv och smidig rekrytering

Det tar mycket tid och resurser att rekrytera personal. Därför gäller det att vara effektiv. eRek har utvecklats för att kunna användas av både små och stora företag. Vi på Recruto vet att det är lika viktigt för den lilla lokala föreningen att hitta rätt person som det är för de stora internationella företagen.

Naturligtvis är verktyget anpassat för att uppfylla kraven i GDPR förordningen. Du väljer själv vem som ska ha tillgång till vilken information och hur den ska hanteras. Allt för att göra rekryteringsprocessen både säker och effektiv.

Att rekrytera rätt personal

Postad i Rekrytering, 1 november, 2016

Att rekrytera rätt personal är nyckeln för att skapa en arbetsplats som är rolig att arbeta på, där man arbetar effektivt, med passion och där medarbetarna framförallt är duktiga på vad de gör. Rekrytering kan dock vara svårt och varje erfaren entreprenör vet att felrekryteringar kan kosta företaget både stora pengar och mycket tid. Därför har man på senare år i allmänhet blivit mer noggranna och lägger mer tid på att rekrytera rätt personal till rätt tjänst.

Processen med att rekrytera personal får dock inte dra ut på tiden mer än nödvändigt. Effektivitet och professionalism är därför högt efterfrågat bland de som söker efter smarta verktyg för att rekrytera rätt personal.

Webbaserade verktyg för rekrytering

Recruto har sedan 2003 utvecklat och levererat webbaserade verktyg för rekrytering till företag, kommuner och organisationer runt om i landet. Visionen har sedan starten varit att förenkla vardagen för våra kunder genom moln-baserade verktyg för rekrytering och bemanning. Med vår produkt får man den flexibilitet man behöver och dessutom ett tryggt och genomarbetat verktyg som är specialdesignat för att hitta rätt personal för just ditt företag.

Att rekrytera med hjälp av vår produkt skall kännas smidigt och tryggt. Därför strävar vi alltid efter att skapa en stark relation med våra kunder. Hos Recruto får man snabb och kunnig support när man behöver den och vi är dessutom måna om att vara lyhörda för våra kunders önskemål inför en investering i de verktyg som vi erbjuder. Har man funderingar kan man med andra ord alltid lita på att man får snabb hjälp och svar på sina frågor från någon av våra duktiga medarbetare.

Den som vill rekrytera ny personal till sitt företag har ofta en kravspecifikation som man vill få uppfylld. Personen man anställer skall ha kunskapen som krävs för jobbet, rätt personlighet för att passa in i företagskulturen och framförallt en inställning som visar att man vill lyckas i sitt nya jobb och vara en viktig del i sin arbetsplats framgång och framtida utveckling. Endast kandidater som uppfyller dessa önskemål är sådana som kan komma i fråga för anställning och att kunna sortera ut dem från de andra på ett smart sätt är viktigt för att lyckas med sin rekrytering av personal.

Med Recrutos verktyg för rekrytering kan man enkelt sköta allt från annonsering till kandidatfiltrering och intervjubokning. Man får en tydlig bild av vart i rekryteringsprocessen man befinner sig och är alltid medveten om nästa steg i flödet.

Vi är övertygade om att webbaserade verktyg med funktionalitet, användarvänlighet och tillgänglighet spelar en viktig roll när det kommer till att rekrytera rätt personal och därmed uppfylla alla de krav som arbetsgivare idag har när de vill hitta nya medarbetare. Recruto ser därför alltid till att ligga i framkant på marknaden inom webbaserade verktyg för rekrytering och följer utveckling och teknik med stort intresse för att kunna uppdatera oss och våra verktyg efter behov. Vi vet att det är viktigare än någonsin att rekrytera rätt personal för rätt jobb!

Ta kontrollen över rekryteringsprocessen

Rekryteringsbranschen är en stor marknad och det finns mängder av företag där ute som är villiga att ta hand om ditt företags rekryteringsprocess. Detta kostar ofta mycket pengar och är inte nödvändigtvis rätt sätt för just dig. Det kan vara svårt för en utomstående firma att förstå företagets unika affärskultur och de behov som du är ute efter.

Ett webbaserat verktyg för att rekrytera rätt kan därför vara en smart investering som tillåter dig att spara tid, få nödvändig hjälp med screening och annonsering men som samtidigt låter dig ha full kontroll över själva processen – från början till slut. Det är helt enkelt en kostnadseffektiv och smart investering man som företagare inte bör vara utan. En ovärderlig hjälp på vägen till rätt personal för just ert företag.

Hundratals arbetsplatser tar idag hjälp av Recruto för att hitta rätt personal för att rekrytera och kunderna blir fler och fler. Potentialen med webbaserade verktyg för att rekrytera personal är stor och kan vara rätt val för den som på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt vill hitta rätt medarbetare för framtiden.

Bästa rekryteringsföretagen

Postad i Rekrytering, 1 september, 2016

Det är svårt att rekrytera personal som passar i företagets kultur och arbetssätt. Därför är det inte konstigt att de flesta företag lägger ned mycket pengar på rekryteringsprocessen.

Frågan är:

·       Blir det automatiskt blir rätt med stora rekryteringsföretag?

·       Är högre kostnad en garanti för ett bättre resultat?

Välrenommerade CFO World har utnämnt de stora jättarna inom rekrytering. Här nedan kan du ta del av vilka rekryteringsföretag som arbetsgivare helst arbetar med.

Vilka vann pris?

 1. Manpower
 2. Poolia
 3. Proffice/Dfind
 4. MeritMind
 5. Adecco

De här rekryteringsföretagen är välkända på marknaden. Därför är de populära val för företag som vill rekrytera den bästa personalen till sin verksamhet. Företagare har helt enkelt ett mycket stort förtroende för att rekryteringsföretag skall kunna placera rätt person på rätt plats.

Varför sker felrekryteringar även med de största rekryteringsföretagen?

Det är ett faktum att felrekryteringar kan komma att stå dig dyrt. Den genomsnittliga kostnaden för en felrekrytering är i genomsnitt 700 000 kronor. Pengar som skulle kunna användas till andra och viktigare utgiftsposter i företaget. Det finns ett par saker du kan göra för att undvika denna onödiga kostnad.

Tips inför din rekryteringsprocess

 • Kandidaterna måste trivas på jobbet och fungera väl i gruppen. Duktig personal vill ha variation, utmaningar och utveckling för att stanna.
 • Det är viktigt med en tydlig kravspecifikation när företaget rekryterar. Om kraven är oklara eller förutsättningarna för tjänsten ändras måste man uppdatera sin rekryteringsprocess.

Det finns mycket att tjäna på att du själv ansvarar för rekrytering av ny personal. Du får bättre kontroll över rekryteringsprocessen från början till slut. Utomstående rekryteringsföretag har inte samma kunskap som du om hur ditt företag fungerar och utvecklas.

Vanligaste orsaken till felrekryteringar

En av de vanligaste orsakerna till att en anställning inte fungerar är att personen har fel egenskaper för att passa in på arbetsplatsen. Detta beror ofta på att rekryteringssajten eller rekryteringsföretagen lägger ned för lite tid på att medarbetarens personlighet skall fungera med företagskulturen.

Ansvar vid diskriminering

Det är alltid ditt företag som enligt lag har ansvar för felaktigheter som görs vad gäller diskriminering i samband med en rekrytering. Detta betyder att det är förknippat med vissa risker att låta ett utomstående rekryteringsföretag sköta rekryteringsprocessen.

Viktigt att nya medarbetare förstår företaget

Förstår rekryteringsföretagen eller rekryteringssajten ditt företag och dess kultur? Svaret är ofta nej. De bästa rekryteringsföretagen är experter på rekrytering. De är inte experter på just ditt företag och vilka behov du har. Bra exempel på ett företag som tagit denna fråga på allvar är Apple som låter ledningsgruppen intervjua alla anställda inom utvecklingsenheten. De bästa förutsättningarna för smart rekrytering skapas genom förståelse och samstämmighet kring vad som är viktigt för företaget. Detta vet ni bäst internt.

Hur mäts rekryteringsbolagens framgång?

Att kunden är nöjd är ett mätvärde som ofta används när rekryteringsföretagens arbete skall utvärderas. Men vad säger detta egentligen om kvaliteten i leveransen? Det stora problemet för dig som använder rekryteringsföretag är att det bara går att avgöra om det du får är tillräckligt bra – det går inte att avgöra om du fått det bästa. Detta betyder att rekryteringsföretag inte har någon fördel gentemot företaget som faktiskt skall anställa en ny medarbetare.

Är det bra att använda rekryteringsbolag?

Rekrytering är inte en administrativ börda. Den är en av de viktigaste komponenterna i företagets framtid. Frågan varje företagare bör ställa sig är – skulle du lägga ut den komponenten på entreprenad om den vore en produkt? Inte en chans!

Varför har företag då kommit till slutsatsen att headhunters, rekryteringssajter eller rekryteringsföretag är en bra lösning? Vad är det egentligen en lösning på? Kan inte du som företagare själv prioritera och inse vad som är viktigt? Svaret är med stor sannolikhet att företag helt enkelt tror att det sparar tid och därmed också pengar att använda rekryteringsföretag. Faktum är dock att det kan vara tvärtom.

Rekrytering av personal är en komplicerad process och för att lyckas med den är svaret inte alltid att anlita ett rekryteringsföretag. Genom att på ett strategiskt och väl genomtänkt sätt arbeta fram rätt profil över den medarbetare ni söker finns det mycket att tjäna på att själva ta hand om rekryteringsprocessen.

Ny funktionalitet i eRek rekryteringssystem eRek v 49

Postad i Nyheter, 4 december, 2015

Nu är det ännu enklare att meddela berörda kollegor i samband med att du publicerar en ny platsannons genom rekryteringssystemet eRek. Välj att kryssa för rutan ”Meddela administratörer med tillgång att annonsen har skapats” så får alla som har tillgång till annonsen ett e-postmeddelande. Separat kan du även välja om du vill meddela någon/några av de superadmins som finns i rekryteringssystemet.

Rekryteringssystem

Synka kalendern i Recrutos rekryteringsverktyg med din egen!

Postad i Nyheter, 26 november, 2015

Nytt i vårt rekryteringsverktyg eRek är att du kan synka kalendern med din egen. Om du idag använder intervjubokningsfunktionen genom verktyget kan du nu få alla inbokade intervjutillfälle automatiskt till din personliga kalender genom en enkel inställning. Genom att prenumerera på eventet (se nedan) synkas din kalender automatisk och du får bättre kolla på dina arbetsdagar!

Synka kalendern genom Recrutos rekryteringsverktyg

Nytt i rekryteringsprogrammet eRek v 39

Postad i Nyheter, 25 september, 2015

Nytt i Recrutos rekryteringsprogram eRek är att stapeln som presenterar en kandidats lämplighet nu visar ett medelvärde av de sammanlagda lämplighet som alla administratörer har satt. På detta sätt får man ut ännu mer värdefull information av vårt rekryteringsprogram!

Medelbetyg

En helt nytt ansikte utåt!

Postad i Bemanning, 7 september, 2015

I fredags den 4 september släppte vi vårt nya ansikte utåt, vår nya hemsida som vi har jobbat med en längre tid. Nu är den lanserat och vi på Recruto är glada för detta. Vårt mål har varit att skapat en sajt som ännu bättre förmedlar nyckelfunktioner i hos våra webbaserade verktyg eRek och Staff. Även det unika med att du via vår sajt själv enkelt kan komma igång med våra verktyg. Det säger väl ändå en hel del om användarvänligheten som genomsyrar våra verktyg. Det ska vara enkelt att välja Recruto!

Ny funktionalitet i rekryteringsverktyget eRek v 36

Postad i Nyheter, 1 september, 2015

Vi har under sommaren efter önskemål uppdaterat rekryteringsverktyget eRek med lite nya funktioner. Vi hoppas att dessa uppdateringar ska komma till glädje och spara ännu mer tid för våra kunder.

– Möjligt att anpassa/ändra innehållet i ansökningsformulären på annonsnivå (alltså vid skapandet av en annons). Tidigare när man ändrade innehållet i ansökningsformuläret från kontrollpanelen påverkade detta ansökningsformulären för alla annonser.

Skärmavbild 2015-09-04 kl. 19.06.30

– Möjligt att ändra autosvar på annonsnivå (alltså vid skapandet av en annons). Tidigare när man ändrade autosvaret som möter kandidater som ansöker påverkade detta autosvaren för alla annonser.

Skärmavbild 2015-09-04 kl. 19.06.44

– Klickspårning per flik. Man kan nu se per statusflik var ansökningarna kommer ifrån. Denna funktion hittar du överst i listan över ansökningar i anslutning till respektive annons.

– Slutligen en påminnelse om en funktion som vi har berättat om tidigare. Det gäller möjligheten att kunna dela ansökningar med personer som inte har inloggningsuppgifter till verktyget. En uppskattad funktion som du hittar under listan av ansökningar till respektive rekrytering men också bit ner i högerlisten i kandidaternas respektive kontaktkort.

Skärmavbild 2015-09-04 kl. 19.17.57

Nya funktioner i rekryteringsverktyget eRek v 24

Postad i Rekrytering, 9 juni, 2015

Nu finns möjligheten att i Recruto eRek kopiera/flytta ansökningar till andra platsannonser. Har du flera tjänster ute och märker att kandidater istället är intressanta för någon av dessa tjänster kan du enkelt flytta/kopiera ansökningar dit genom ett klick. Allt för att underlätta dina rekryteringsprocesser.

 

Du kan nu också bli bättre på att hålla ordning på och strukturera dina annonser genom dölja annonser från listan med Aktuella annonser. Tryck på ”Avsluta rekrytering” när rekryteringen är avslutad. Då döljs annonserna från Aktuella annonser och listan med pågående rekryteringar blir mer lätthanterlig överskådlig. Självklart kan  du fortfarande hitta avsluta rekryteringar genom att söka i Filtret.

Hör gärna av dig till Recruto på 031-799 90 65 om du har några frågor!

Team Recruto

Rekryteringssystem eRek är enkelt och webbaserat

Postad i Rekrytering, 8 maj, 2015

Recruto tillhandahåller ett webbaserat rekryteringssystem som heter eRek. Det är ett webbaserat rekryteringsverktyg som låter dig som kund strömlinjeforma anställningssprocessen. En av fördelarna med att använda  eRek är den höga graden av användarvänlighet som ger dig möjlighet att fokusera din tid på rätt saker och rätt personer.

Med eRek är det lätt att annonsera ut lediga tjänster och uppdrag på flera olika sajter samtidigt. Du väljer själv vilka av dina kollegor som ska vara inblandade i rekryteringsprocessen och du har möjlighet att enkelt anpassa ansökningsformuläret efter just dina specifika behov.

I Recrutos webbaserade rekryteringssystem är det enkelt att sorteras kandidater och få en bra överblick. Det går att märka varje enskild kandidat med olika fördefinierade flaggor och gradera dem. Informationen presenteras på ett klart och tydligt sätt. Det går även att skapa mallar för e-post så att det enkelt går att kommunicera med de kandidater som är av relevans för er.

I Recrutos rekryteringssystem kan du enkelt dela intressanta ansökningar med personer som inte har tillgång till systemet. I anslutning till respektive kandidat kan du alltså skicka intressanta kandidaters profiler till personer som inte är användare i eRek. Detta arbetssätt sparar både tid och pengar i ditt rekryteringsarbete.

Rekryteringssystemet erbjuder även en möjlighet att boka intressanta kandidater till intervjuer som sedan automatiskt visas i en kalender. Denna information kan ni också dela med er av till era kollegor. Det finns en inbyggd funktion där kandidater även ges möjlighet att bekräfta inbokade intervjutillfällen genom en enkel knapptryckning. Detta för att minimera missförstånd och inte riskera att intervjun glöms bort. I rekryteringssystemet eRek går det också att ladda upp anställningskontrakt eller låta dem genereras under själva anställningen. Dessutom finns det i eRek möjlighet att bygga en kandidatbank inför framtiden, vilket kan vara värdefullt.

En stor fördel som eRek erbjuder, till skillnad från många andra rekryteringssystem, är ett flerspråksstöd. Detta är en konkurrensfördel i dagens globala värld där rekryteringar inte längre är begränsat till det lokala eller regionala, utan sker över gränser mellan länder. Att Recrutos rekryteringssystem dessutom erbjuder både utskriftsmöjligheter och möjlighet att få ut bra statistik efter avslutade rekryteringar skapar förutsättningar för bra analys- och optimeringsarbete. Nyttig information som gör din nästa rekrytering än mer lyckad!

Sist men inte minst är det viktigt att kandidaterna får ett bra förstaintryck av dig och av företaget som du representerar. Detta rekryteringssystem också enkelt att använda för kandidaterna och skulle det mot förmodan uppstå några oklarheter vid registrering av ansökan finns Recruto till hands för snabb support. Läs gärna mer om detta rekryteringsverktyg.

Rekryteringssystemets fördelar

 • 100% Webbaserat
 • Enkelt & användarvänligt
 • Stor automatisering
 • Tydlig statistik
 • Hög säkerhet

Läs om fler fördelarna med rekrytingsverktyget

Priser för rekryteringssystem eRek

 • 695 kr/mån för 1 *arbetsplats och 1 användare. Därefter 79 kr/ mån per ny enhet/användare
 • Uppstartsavgift: 0 kr
 • Uppsägningstid: 1 månad
 • Sms: 1 kr/st

* Arbetsplats är den unika fysisk adress dit du rekryterar