Rekrytera smartare

Visste du att flera Överförmyndarkontor redan använder Recruto?

Så här underlättar de sin vardag

– Publicerar och tar emot ansökningar via Recruto. 

– Får en överblick av sina ställföreträdare, sorterar och gör urval. 

– Kommunicerar ut nya uppdrag på ett säkert sätt via epost eller via Recruto Jobboard. 

Vi kan hjälpa er också
031-799 90 65

Stolt leverantör till överförmyndarkontor runtom i Sverige