Recruto – Teknisk miljö

Recruto Säkerhet

IT-miljö

Recrutos tjänst är en så kallade webbtjänst och driftas av Recrutos samarbetspartner för IT- tjänster, Glesys i Falkenberg. I Glesys infrastruktur finns övervakning och larmsystem för att hantera eventuella avbrott i Internetuppkoppling, strömförsörjning eller kyla, samt reserv- system för dessa som tar vid för att understödja drift under avbrotten. Internetuppkopplingen består av flera redundanta core- och distributionsroutrar för att säkra upp mot avbrott i uppkopplingen.

IT-miljön som Recruto driftas i en LAMP-miljö med lång livs- och supporttid, och som bas MySQL-databas med Apache och PHP. Systemet uppdateras automatiskt med nya säkerhetspatchar så snart de släppts. IT-miljön är skalbar och kan även lastbalanseras i olika noder i Sverige.

Utöver Glesys övervakning av systemet har Recruto även egen sådan via tjänsterna Pingdom och Sentry för att övervaka prestanda och eventuella felaktigheter.

Lagring och backuper

Recruto kör ett flertal separata och individuellt oberoende backup-lösningar för ökad säkerhet vid eventuell dataförlust. Backup nr ett körs dagligen på hela filsystemet och lagrar dessa filer inom Glesys infrastruktur i 14 dagar inom Sverige. Övriga backuper körs dagligen på de av systemet använda filerna (kandidatfiler, ansökningar, databas etc) och lagrar dessa i 30 dagar, även dessa inom Glesys infrastruktur. Inga filer eller backuper lagras utanför Sverige. Alla backuper krypteras och kan ej läsas av extern part. 

Vi sparar även vissa filtyper i en s.k. cloud storage (molnet) som även driftas av Glesys. Alla filer här krypteras även med en nyckel så att obehöriga inte kan komma åt dom vid ett eventuellt intrång.

Kommunikation

All kommunikation med Recruto sker genom krypterad uppkoppling. Webbtjänsterna och apparna kommunicerar över HTTPS och har SSL certifikat med SHA-256 kryptering. Vårt API klarar även att hantera säker data genom detta certifikat. All kommunikation vid serveradministration sker genom krypterad uppkoppling via SSH.

Databas

Recrutos databas används för att spara data som krävs för att koppla ihop lämpliga kandidater/personer med rätt arbetsgivare och arbetsplats. Användarnas lösenord i databasen är krypterade, saltade och initierade/hashade individuellt.

Är du ett företag och har frågor om Recrutos webbaserade verktyg?

Perfekt! Som företag är du välkommen att ringa oss på: 031 - 799 90 65

Recruto är en systemleverantör och tar endast emot frågor via epost från jobbsökare och personer som jobbar i Recruto-appen.
dagar :
timmar :
minuter :
sekunder

💌 Dela kärleken – vi delar kostnaden!

Hämta din 50% rabatt - bara i februari!