fbpx

Integritetspolicy Vikarien.se

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt att framöver kunna erbjuda dig jobb. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi lagrar dem endast så länge det är nödvändigt i bemanningssyfte och för att Vikarien.se´s kunder ska kunna fullgöra sina plikter enligt lag som din arbetsgivare (i de fall att du blir bokad av dem).

Vikarien.se och våra kunder är ansvariga för behandling av dina personuppgifter. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust.

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera dina uppgifter i efterhand kan du göra det på egen hand via det konto som skapas i samband med att du registrerar dig.

Du har också rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter) via ett maskinläsbart format som Vikarien.se kan tillhandahålla.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta Vikarien.se genom att maila till support@vikarien.se och du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation)?

Läs mer på www.datainspektionen.se