Integrationer

Google Analytics

Ovärderliga insikter och data för att optimera dina annonser och karriärsidor!

Att integrera Google Analytics med Recruto rekryteringsverktyg ger användarna möjlighet att spåra och analysera trafiken på deras jobbannonser och karriärsidor. Här är några huvudpunkter som beskriver denna integration:

  • Spårning av Besökare: Möjliggör detaljerad spårning av trafik på jobbannonser och karriärsidor, inklusive antal besökare, källor, och beteendemönster.
  • Målinriktad Analys: Ge insikter i hur potentiella kandidater interagerar med annonserna, vilket hjälper till att förstå vad som lockar dem.
  • Förbättrad Marknadsföring: Använd data för att optimera marknadsföringsstrategier och rikta annonserna till rätt publik.
  • Bättre ROI: Identifiera vilka rekryteringskanaler som ger bäst resultat, vilket kan hjälpa till att minska kostnaderna och öka avkastningen på investeringen.
  • Ökad Transparens: Ger en översikt över effektiviteten i rekryteringsprocessen och hjälper till att identifiera områden för förbättring
  • Datadriven Beslutsfattning: Stödjer ett mer datadrivet tillvägagångssätt i rekryteringsprocessen, vilket kan leda till mer effektiva och strategiska beslut.

 

Denna integration erbjuder en kraftfull lösning för företag och rekryterare att förstå och optimera sin rekryteringsstrategi.

Hitta fler spännande integrationer

Är du ett företag och har frågor om Recrutos webbaserade verktyg?

Perfekt! Som företag är du välkommen att ringa oss på: 031 - 799 90 65

Recruto är en systemleverantör och tar endast emot frågor via epost från jobbsökare och personer som jobbar i Recruto-appen.
dagar :
timmar :
minuter :
sekunder

💌 Dela kärleken – vi delar kostnaden!

Hämta din 50% rabatt - bara i februari!