Intresseanmälan som god man i begränsade uppdrag

Helsingborg

God man

47 days left

Vi har ett ökat behov av gode män i specifika och begränsade uppdrag. Det gäller uppdrag som god man enligt föräldrabalken;

 11 kap 1 §, att i förmyndares ställe vårda den underåriges angelägenheter. Oftast sker detta i väntan på att tingsrätten utser en särskild förordnad vårdnadshavare.

11 kap 2 §, i samband med rättshandling mellan god man och huvudman, t ex om både god man och huvudman är delägare i samma dödsbo.       

11 kap 3 §, för bortovarande arvingar i ett dödsbo. Det kan innebära att bevaka deras rätt i dödsboet samt eventuellt förvalta deras lott i detta.
 
För att vara aktuell för ett uppdrag:
• måste du vara rättrådig
• bör du ha en annan huvudsaklig sysselsättning/inkomstkälla
• ska du vara insatt i hur samhället fungerar
• ska du ha lätt för att kommunicera och ta kontakt med människor

Kunskaper inom ekonomi och juridik är meriterande. 

Observera, att vara ställföreträdare är ett förtroendeuppdrag som innebär att du hjälper en annan person på frivillig basis. Du blir alltså inte anställd av Helsingborgs stad.

När du skickar in din intresseanmälan behöver du också skicka in utdrag från Kronofogdens register, polisens belastningsregister samt socialförvaltningens register. Är du folkbokförd i annan kommun än Helsingborg ska du även bifoga ett förvaltarfrihetsbevis, det beställer du hos överförmyndarverksamheten i din kommun. Vi kan inte handlägga din intresseanmälan förrän alla underlag kommit in.
 
 
Ansök här
Final application date 2024-09-02

Do you know someone who should see this ad? Share!

About the company

Överförmyndarnämndens uppdrag är att hjälpa invånare i behov av god man eller förvaltare.

Överförmyndarnämnden arbetar med rekrytering, utbildning och tillsyn av ställföreträdare i Helsingborgs stad.

För mer information om vad ett godmanskap innebär, gå in på https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/god-man-forvaltare-formyndare/

renew access