Helsingborgs överförmyndarnämnd

Behovet av gode män och förvaltare ökar. Behovet är särskilt stort för personer med psykiska funktionshinder och personer med missbruksproblematik.

Engagerade medmänniskor sökes för förtroendeuppdrag!

renew access