Intresseanmälan för uppdrag som god man och förvaltare

Helsingborg

God man och förvaltare

47 days left

I Helsingborg finns många barn och vuxna som av olika anledningar behöver hjälp genom en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare). Uppdrag som god man eller förvaltare utgör en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället i stort. Uppdragens karaktär är mycket varierande.

De flesta personer har de kunskaper som krävs för att åta sig ett eller flera ställföreträdaruppdrag. Uppdraget kräver, förutom allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft, ett personligt och socialt engagemang och en mycket god inlevelseförmåga.

För att vara aktuell för ett uppdrag behöver du därför vara intresserad av att hjälpa en medmänniska, vara vara insatt i hur samhället fungerar samt både tala och förstå svenska. Du ska ha lätt för att kommunicera och ta kontakt med människor.

Uppdraget vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har rätt till ett arvode efter särskilt yrkande. Arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang. Observera att överförmyndarnämnden inte är arbetsgivare i traditionell mening och att uppdrag inte är avlönade med månadslön. Arvodering sker i efterhand, en gång per år. 
 
För alla nya gode män och förvaltare gäller att du måste genomgå en kortare utbildning. Överförmyndarnämnden genomför utbildningar kontinuerligt över året. 
 
När du skickar in din intresseanmälan behöver du också skicka in utdrag från Kronofogdens register, polisens belastningsregister samt socialförvaltningens register. Är du folkbokförd i annan kommun än Helsingborg ska du även bifoga ett förvaltarfrihetsbevis, det beställer du hos överförmyndarverksamheten i din kommun. Vi kan inte handlägga din intresseanmälan förrän alla underlag kommit in.

Om du inte får något bekräftelsemeddelande på din intresseanmälan - vänligen kontrollera i din skräppost-mapp.
Ansök här
Final application date 2024-09-02

Do you know someone who should see this ad? Share!

About the company

Överförmyndarnämndens uppdrag är att hjälpa invånare i behov av god man eller förvaltare.

Överförmyndarnämnden arbetar med rekrytering, utbildning och tillsyn av ställföreträdare i Helsingborgs stad.

För mer information om vad ett godmanskap innebär, gå in på https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/god-man-forvaltare-formyndare/

renew access