Praktikantprogrammet höstterminen 2021

  • Unspecified place of work

  • Praktikant

  • 2021-02-01

Välkommen till FUF:s praktikförmedling!

Genom denna portal söker du till samtliga praktikplatser som FUF förmedlar inför höstterminen 2021. Du skickar endast in en ansökan och därmed är det viktigt att du inte nämner någon specifik praktikplats i ditt personliga brev/CV.

BEHÖRIGHETSKRAV

1. läsa 30 hp praktik (15 hp räcker tyvärr inte) under din praktikperiod eller vara antagen till annan form av praktik (genom Arbetsförmedlingen eller YH-utbildning) som ger berättigande till heltäckande heltidsförsäkring under 20 veckor. 
2. vara medlem i FUF (studentmedlemmar betalar 150kr/år)

Ju tidigare du skickar in din ansökan - desto fler platser blir du matchad med. Efter den 28 februari påbörjas matchningsarbetet och platserna tillsätts löpande. Du kan fortfarande skicka in din ansökan men kommer inte bli matchad mot samtliga platser. 
 
OM FORMULÄRET
 
  • Kom ihåg att relevanta uppgifter som du anger i formuläret (språkkunskaper, ev. utlandserfarenhet, kommunikationserfarenhet, med mera) även måste finnas med i ditt CV/personliga brev, då formuläret endast granskas av Praktikantprogrammets rekryteringsansvariga.
  • Dock bör du INTE specificera vilka platser du är mest intresserad av i brevet eller CV då du kan komma att matchas mot andra platser också/istället.
  • Bifoga (i PDF-format):
    - CV
    - Personligt brev (Fyll inte i detta direkt i formuläret)
Vänligen bifoga inga dokument utöver de som efterfrågats. 

Välkommen med din ansökan!

About the company

Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. FUF:s Praktikantprogram syftar till att vara en brygga mellan akademi och arbetsliv, samt till att skapa ett ökat intresse för globala utvecklingsfrågor i det svenska samhället. Programmet genomförs i samarbete med Sida och är en del av det nationella arbetet med att säkerställa tillgången på relevant och bred kompetens i Sverige på sikt.

Apply for this job

Know someone who is suitable for this job? Tell them!