Föreningen för Utvecklingsfrågor

Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att informera och skapa diskussioner om global utveckling och Sveriges roll i världen. Vi vill bidra till kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld. FUF har funnits i snart 50 år och fortsätter att engagera människor över generationsgränser att både ta del av och producera viktig information och debatt kring vår samtids viktigaste frågor.

Vill du veta mer om vår verksamhet, vår vision och mission? Besök fuf.se

Vi använder Recruto som rekryteringsverktyg och här registrerar du din spontanansökan eller ansökan till specifik platsannons för Föreningen för Utvecklingsfrågor.

Available jobs

Contact us

Adress
Ehrensvärdsgatan 4, 11235 Stockholm