Intresseanmälan som god man i begränsade uppdrag

  • Helsingborg

  • God man

  • 2020-02-04

Vi har ett ökat behov av gode män i specifika och begränsade uppdrag. Det gäller uppdrag som god man enligt föräldrabalken;

 11 kap 1 §, att i förmyndares ställe vårda den underåriges angelägenheter. Oftast sker detta i väntan på att tingsrätten utser en särskild förordnad vårdnadshavare.

11 kap 2 §, i samband med rättshandling mellan god man och huvudman, t ex om både god man och huvudman är delägare i samma dödsbo.       

11 kap 3 §, för bortovarande arvingar i ett dödsbo. Det kan innebära att bevaka deras rätt i dödsboet samt eventuellt förvalta deras lott i detta.
 
För att vara aktuell för ett uppdrag:
• måste du vara rättrådig
• bör du ha en annan huvudsaklig sysselsättning/inkomstkälla
• ska du vara insatt i hur samhället fungerar
• ska du ha lätt för att kommunicera och ta kontakt med människor

Kunskaper inom ekonomi och juridik är meriterande. 

Observera, att vara ställföreträdare är ett förtroendeuppdrag som innebär att du hjälper en annan person på frivillig basis. Du blir alltså inte anställd av Helsingborgs stad.

Innan du blir aktuell för ett uppdrag kommer vi att göra kontroller av dig i Kronofogdens register, i polismyndighetens belastningsregister samt hos Arbetsmarknadsförvaltningen avseende försörjningstöd. Det är därför viktigt att du uppger ditt fullständiga personnummer vid intresseanmälan. I och med att du sänder in en intresseanmälan godkänner du att vi gör dessa kontroller.

About the company

Överförmyndarnämndens uppdrag är att hjälpa invånare i behov av god man eller förvaltare.

Överförmyndarnämnden arbetar med rekrytering, utbildning och tillsyn av ställföreträdare i Helsingborgs stad.

För mer information om vad ett godmanskap innebär, gå in på https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/god-man-forvaltare-formyndare/

Apply here

Do you know someone who is suitable for the assignment? Tell them!