Helsingborgs överförmyndarnämnd

Helsingborgs överförmyndarnämnd

Behovet av gode män och förvaltare ökar. Behovet är särskilt stort för personer med psykiska funktionshinder och personer med missbruksproblematik.

Engagerade medmänniskor sökes för förtroendeuppdrag!

Intresseanmälan för uppdrag som god man och förvaltare

Överförmyndarenheten
Helsingborg
Final application date 30/6

Intresseanmälan som god man i begränsade uppdrag

Överförmyndarenheten
Helsingborg
Final application date 30/6