Application

Teknisk projektledare till spännande uppdrag
All fields marked with * must be filled in.
Criteria questions
Personal details
-
-

Delete

-

Delete

-

Delete

-

Delete

Attach cv

Allowed file format: .jpg, .gif, .png. Max Allowed File Size: 10 MB (10240 KB).

  • CV is required *
  • Personal letter is required *

Allowed file formats: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Allowed file size: Max 2 MB (2048 KB)
 

Jag godkänner att min registrerade information sparas i en databas som Syntronic AB  kan söka i och använda för att erbjuda jobb.

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt för Syntronic AB att hantera den aktuella rekryteringsprocessen och i vissa fall för att kunna använda dina uppgifter vid framtida rekryteringar. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi lagrar dem endast så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Dock inte mer än 24 månader.

Syntronic AB är ansvariga för behandling av dina personuppgifter som förvaras i rekryteringsverktyget Recruto eRek. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust.

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan efter att du skickat in den kan du göra det på egen hand via det konto som skapas i samband med att du gör din ansökan eller be Syntronic AB hjälpa dig. Du har också rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter) via ett maskinläsbart format som Syntronic AB som personuppgiftsansvarig kan tillhandahålla.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta Syntronic AB och du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation)? Läs mer på www.datainspektionen.se