logotype

Ansökan Projektledare med stort teamfokus i Sandviken

Alla fält markerade med * måste fyllas i.
Personuppgifter
Språk
-
-

Ta bort

-

Ta bort

-

Ta bort

-

Ta bort

LinkedIn
Bifoga foto
Tillåtna filformat: .jpg, .gif, .png. Max tillåten filstorlek: 10 MB (10240 kB).

Personligt brev
CV
Bifoga dokument
Tillåtna filformat: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Tillåten filstorlek: Max 2 MB (2048 kB)
 

Jag godkänner att min registrerade information sparas i en databas som Syntronic AB och våra utvalda samarbetspartners kan söka i och använda för att erbjuda jobb.

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt för Syntronic AB att hantera den aktuella rekryteringsprocessen och i vissa fall för att kunna använda dina uppgifter vid framtida rekryteringar. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi lagrar dem endast så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Dock inte mer än 24 månader.

Syntronic AB är ansvariga för behandling av dina personuppgifter som förvaras i rekryteringsverktyget Recruto eRek. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust.

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan efter att du skickat in den kan du göra det på egen hand via det konto som skapas i samband med att du gör din ansökan eller be Syntronic AB hjälpa dig. Du har också rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter) via ett maskinläsbart format som Syntronic AB som personuppgiftsansvarig kan tillhandahålla.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta Syntronic AB och du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation)? Läs mer på www.datainspektionen.se

Skicka ansökan