Application

Engagerade medmänniskor sökes för förtroendeuppdrag!
All fields marked with * must be filled in.
Criteria questions
Personal details
-
-

Delete

-

Delete

-

Delete

-

Delete

Attach cv
  • CV is required *
  • Personal letter is not required

Allowed file formats: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Allowed file size: Max 2 MB (2048 KB)
 

Jag godkänner att min registrerade information sparas i en databas som Stockholms Överförmyndarnämnd kan söka i.

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt för Stockholms Överförmyndarnämnd att hantera den aktuella rekryteringsprocessen och i vissa fall för att kunna använda dina uppgifter vid framtida rekryteringar. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi lagrar dem endast så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Dock inte mer än 24 månader.

Stockholms Överförmyndarnämnd är ansvariga för behandling av dina personuppgifter. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust.

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan efter att du skickat in den kan du göra det på egen hand via det konto som skapas i samband med att du gör din ansökan eller be Stockholms Överförmyndarnämnd hjälpa dig. Du har också rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter) via ett maskinläsbart format som Stockholms Överförmyndarnämnd som personuppgiftsansvarig kan tillhandahålla.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta Stockholms Överförmyndarnämnd och du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation)? Läs mer på www.datainspektionen.se