Spontaneous application

All fields marked with * must be filled in.
Personal details

Delete

Delete

Delete

Delete

Attach
  • Personal letter is not required

Allowed file formats: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Allowed file size: Max 2 MB (2048 KB)

Jag godkänner att min registrerade information sparas i Novare Interim & Recruitments databas där jag löpande kan matchas mot uppdrag som matchar min profil. Jag är medveten om att jag när som helst kan radera mina personuppgifter och min ansökan från systemet genom att logga in med samma mailadress som jag angivit vid ansökan.

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt för Novare Interim & Recruitment AB att hantera den aktuella rekryteringsprocessen och i vissa fall för att kunna använda dina uppgifter vid framtida rekryteringar. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi lagrar dem endast så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte.

Novare Interim & Recruitment AB är ansvariga för behandling av dina personuppgifter. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust.

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan efter att du skickat in den kan du göra det på egen hand via det konto som skapas i samband med att du gör din ansökan eller be Novare Interim & Recruitment AB hjälpa dig. Du har också rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter) via ett maskinläsbart format (csv-fil) som antingen du själv eller vi som personuppgiftsansvarig kan tillhandahålla.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta Novare Interim & Recruitment AB via mail till interim.recruitment@novare.se och du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation) så finner du vidare information via www.datainspektionen.se