Verksamhetschef Stadsnät till Söderhamn

Söderhamn

Verksamhetschef

7 days left

Contact details

Ylva Ponsiluoma

0733434026

E-mail me

Ylva Ponsiluoma

0733434026

E-mail me

Terms

Type of employment

Permanent employment

Working hours

Full-time

Wage conditions

Fixed

Application

Final application date

2024-03-03

Date of publication

2024-01-30

- affärsdriven och utvecklingsinriktad ledare
Söderhamn Nära befinner sig i en spännande grön omställningsfas mot framtidens hållbara infrastrukturbolag. Du får vara med från start och ta fram långsiktiga strategi för att utveckla och förbättra bolagets samhällsviktiga stadsnätsaffär, nät och organisation.

Den operationella verksamheten för bolagets stadsnät och IT- funktion befinner sig i en förändringsfas och ditt ansvar blir att säkerställa en smidig drift, hög tillgänglighet och kontinuerlig utveckling av stadsnätsfunktionen mot framtidens högkvalitativa tjänster och resiljenta förmågor. I nära samarbete med ledning och nyckelintressenter identifierar du möjligheter till digital utveckling och tillväxt. Du skapar delaktighet och framdrift genom att tillsammans med interna och kommungemensamma intressenter identifiera organisatoriska gränsytor, förväntningar och utvecklingsbehov.

Du ingår i bolagets ledningsgrupp och bidrar med ditt ledarskap och ditt genuina intresse för att tillämpa och anpassa digitaliseringens möjligheter i verksamhetsutvecklingen.  I rollen ingår affärsansvar för tjänsteutbudet förutom traditionellt budgetansvar och ansvar för verksamhetsstyrning, ledning och uppföljning. Personalansvaret omfattar ledning och utveckling av organisationen i nära samarbete med enhetschefen för operationell drift, som idag har personalansvar för ett tiotal nätverks- och fibertekniker. Nätverksbyggande och omvärldsbevakning är för dig en drivkraft för ständigt lärande.

Din bakgrund
Krav:
  • Du är en trygg och etablerad chef och ledare med erfarenhet av förändringsledning. 
  • Tidigare erfarenhet från ledningsgruppsarbete.
  • Affärsmannaskap- erfarenhet från kundansvar och affärsutvecklingsarbete.
  • God teknisk kännedom om stadsnätsinfrastruktur, nätverksarkitektur, serverdrift och ett stort intresse för digitala verktyg som möjliggörare.
  • Förmåga att strategiskt utveckla och långsiktigt förvalta samhällsviktig verksamhet.
Meriterande:
  • Erfarenhet från likvärdig roll inom den affärsmässiga samhällsnyttan.
  • God kännedom om LOU och från beställarroll.
  • Tidigare erfarenhet från att leda genom andra chefer och att leda specialister. 
  • God kännedom om lagen för elektronisk kommunikation(LEK).
  • Kunskap om ägarstyrning i kommunala bolag och organisationer.

Som ledare vid Söderhamn Nära förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsorienterat, dialoginriktat, ha god självkännedom och kunna bidra genom att vara ett föredöme.
 
Ansök här
Final application date 2024-03-03

Do you know someone who should see this ad? Share!

Om företaget

Söderhamn Nära är Söderhamns infrastrukturbolag. Vi erbjuder vardagens alla bekvämligheter: el, vatten, värme, renhållning, stadsnät, TV och IT-drift. Vi gör det med miljöhänsyn och affärsmässig samhällsnytta i fokus. Vi är cirka 125 medarbetare som gör vardagen bekväm för våra kunder. En kontakt för allt - enkelt, bekvämt och Nära.