Vårdbiträde

Stockholm

Vårdbiträde

4 days left

Contact details

Rozan Ghanipour

010-4888917

E-mail me

Terms

Type of employment

Temporary employment

Length

Permanent employment

Working hours

Full-time

Wage conditions

Fixed

Application

Final application date

2024-02-29

Date of publication

2023-10-23

Arbetsmarknadsutbildningen består av en förberedande utbildningsdel och en yrkesutbildningsdel. Den förberedande delen består av en testmodul och en basmodul. Syftet med testmodulen är att du, under ca 3 veckor, får möjlighet att pröva på yrket och se om du har intresset och förutsättningarna som krävs för att klara utbildningen och arbetet. Basmodulen på 5 veckor, vilket är förberedning inför yrkesutbildningen. I yrkesutbildningen studerar du 7 kurser från Vård- och omsorgsprogrammet. Det ingår 2 perioder med APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och utbildningen är ca 42 veckor lång. Utbildningen bedrivs normalt på heltid och omfattar då 40 timmar/vecka.
Psykiatri 1
Psykologi 1
Omvårdnad 1
Anatomi och fysiologi
Social omsorg 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Sv 1, Sas, 1 
APL 1, riktas mot verksamhet inom Äldreomsorg och/eller vårdavdelning
APL 2, riktas mot verksamhet inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning och/eller vård och omsorg av personer med demenssjukdom
 
KRAV
Förkunskapskrav är examen SFI D eller motsvarande för de som är nya i landet. Du ska ha stort intresse för människor och gilla att jobba med omvårdnad. Du behöver vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 
Du ska ha stort intresse för människor och gilla att jobba med omvårdnad. 
Det är rekommenderat att vara fullt vaccinerad mot covid19 när man arbetar inom vården
 
ARBETSUPPGIFTERNA
Vårdbiträdet fokuserar på det praktiska omsorgsarbetet - inte det medicinska. Du hjälper vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Att ta vara på vårdtagarens egna resurser samt att uppmuntra dem att göra det de själva klarar av är en del av arbetet. Exempel på arbetsuppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning och hur man dokumenterar med mera. Förmågor som kan vara bra att ha är att man är empatisk och bryr sig om andra människor. Det är viktigt att vara uppmärksam samt ha lätt för att kommunicera och arbeta med andra människor. I jobbet har du ibland även kontakt med vårdtagarens anhöriga. I hemtjänsten arbetar du med att ge stöd i vardagen hos vårdtagare i deras hem. Det kan till exempel vara att hjälpa till i hemmet, möjliggöra en aktiv fritid eller att hjälpa vårdtagaren att sköta sitt arbete.

Ansök här
Final application date 2024-02-29

Do you know someone who should see this ad? Share!