Bli god man!

Unspecified place of work

Ställföreträdare

167 days left

Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron.
 
Det behövs fler som vill göra en insats för vuxna personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp då många personer få vänta länge på att få en god man eller förvaltare. Är du intresserad?
 
Uppdragen vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndaren utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang. Uppdraget som ställföreträdare är ett förtroendeuppdrag och du blir inte heller anställd av överförmyndaren. 
 
Information och regler
För att få uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborg måste du uppfylla ett utbildningskrav. Utbildningskravet finns till för att överförmyndaren lättare ska kunna bedöma om du är lämplig att få uppdrag som god man eller förvaltare men också för att skapa goda förutsättningar för dig att utföra uppdraget.
 
Hur uppfyller jag utbildningskravet?
Har du gått en godmansutbildning som överförmyndaren i Göteborg inte varit inblandad i måste du bifoga ett intyg som visar vilken utbildning du har gått. Därefter kommer du få två veckor på dig att göra ett kunskapstest. Blir du godkänd på det testet är du, förutsatt att du inte förekommer i belastningsregistret, i socialtjänstens register och inte heller har några betalningsanmärkningar, godkänd för uppdrag i Göteborg.
 
Observera att du inte kommer kunna skicka in din ansökan om du inte uppfyller utbildningskravet. Du kan läsa mer på vår hemsida: goteborg.se/bligodman
 
Kontakta överförmyndarenheten
Har du synpunkter eller frågor kring om du vill bli god man så kan du kontakta överförmyndarenheten.
 
Telefon: 031-368 09 00
Telefontider: mån 9-11 och 13-15, tors 9-11
 
E-post: overformyndaren@goteborg.se 
 
Besöksadress: Ekelundsgatan 1

Öppettider
Receptionen öppen mån-fre 8.30-16.30

Postadress
Box 2385
403 16 Göteborg 
Ansök här
Final application date 2024-12-31

Do you know someone who should see this ad? Share!

About the company

Överförmyndare
I varje kommun ska det finnas en överförmyndarfunktion. I Göteborg har man valt att ha en överförmyndarnämnd, vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år. Nämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Överförmyndarnämndens uppdrag
Nämnden har bland annat i uppdrag att utreda behov av god man eller förvaltare samt att föreslå en lämplig person till uppdraget. En annan viktig funktion är att ha tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen sker bland annat genom granskning av de ekonomiska redovisningar som gode män, förvaltare och i vissa fall förmyndare är skyldiga att varje år lämna till överförmyndaren.

renew access