Arbetsmarknadsutbildning inom Bygg & Anläggning i Borlänge

Borlänge

Bygganläggare

135 days left

Contact details

Åsa Johansson

010-4888618

E-mail me

Terms

Type of employment

Temporary employment

Length

6 months or longer

Working hours

Full-time

Wage conditions

Fixed

Drivers licence

Car

Application

Final application date

2024-09-30

Date of publication

2023-03-31

Kul att du vill utbilda dig inom byggyrkena!

Bygg och anläggning är branscher som är i ständigt behov av nya medarbetare. Vår utbildning ger dig ett extra försprång och svarar mot företagens konkreta behov.

En bransch för kvinnor och män!

Byggbranschen behöver fler kvinnor. Därför rekommenderar vi både kvinnor och män att söka utbildningen.

Så ansöker du

Steg 1: Delta i ett studiebesök (valfritt)

Varje tisdag klockan 10:00 finns det möjlighet att göra ett studiebesök på utbildningen.
 
Ett bra tillfälle att ställa frågor, få information om utbildningen samt möjlighet att träffa elever och lärare.
 
Anmäl dig till studiebesök via mejl till: ulf.lindow@ya.se eller thomas.elestrand@ya.se
Kontaktperson: Ulf Lindow, Thomas Elestrand
 
Adressen till utbildningen/studiebesöket är Fraktgatan 5, Borlänge
 

Steg 2: Skicka in din ansökan

Du skickar in din ansökan till utbildningen genom att gå in via länken ”Ansök här” på denna sida. 
 
Om du behöver hjälp att fylla i ansökan, kan personalen på utbildningen hjälpa dig med detta när du deltar på studiebesöket. 
 
När du har registrerat din anmälan så kommer du få ett e-postmeddelande. Det är viktigt att du läser detta, bevaka även din skräppost då meddelandet kan hamna där.
 
Observera att om du blir antagen, är det för dig som arbetssökande obligatoriskt att genomföra utbildningen i sin helhet. 
 

Hur går utbildningen till?

Utbildningen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning, självstudier, praktiska uppgifter och arbetsplatsförlagd utbildning. Nödvändiga certifieringar och intyg för yrket ingår i utbildningen.

 

Steg 1 - Förberedande utbildning

Utbildningen startar med att alla deltagare genomgår en Test och Kartläggning. 

Detta innebär att YrkesAkademin gör olika nivåtester för att kartlägga dina förutsättningar att klara yrkesutbildningen och bli anställningsbar. Om resultatet av Test och kartläggning visar att du är lämplig för yrket och arbetsmarknadsutbildningen, fortsätter du att läsa den Förberedande utbildningen. 
 
Under den förberedande utbildningen får du bland annat prova på de olika inriktningarna som finna att välja på inom byggteknik. 
 
Inriktningar du kan välja mellan i Borlänge:
 
Byggnadsträarbetare
Betongarbetare
Plattsättare (krävs minst 5 deltagare)
Murare (krävs minst 5 deltagare)
 

Steg 2 – Yrkesgemensamma moduler

Efter den Förberedande utbildningen går du vidare till nästa steg i utbildningen. I denna del läser samtliga deltagare ämnen som är gemensamma oavsett vilken inriktning du sedan kommer att välja. Denna del av utbildningen är ca 21 veckor.
 

Steg 3 – Arbetsmarknadsutbildning, inriktning

Nästa steg i utbildningen är Arbetsmarknadsutbildningen. Utbildningens längd varierar beroende på vilken inriktning du väljer. Väljer du Byggnadsträarbetare är denna del av utbildningen 45 dagar.  
 
I samtliga inriktningar ingår praktik hos ett företag inom branschen. 
 
Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsintyg. 
 

Förkunskap

Du behöver så pass goda kunskaper i svenska språket, att du kan tillgodogöra dig yrkesutbildningen och kunna arbeta inom yrket.
 

Branschrekommendation

B-Körkort

 

Vad får man för ersättning om man blir antagen till utbildningen?

Du söker om aktivitetsstöd hos Försäkringskassan om du blir antagen till utbildningen. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Aktivitetsstödet betalas ut i efterhand, vanligtvis månaden efter start, vilket kan leda till att du får ett glapp under en period mellan dina två utbetalningar. Arbetsförmedlingen kan tyvärr inte påverka detta.
 

Viktigt att veta när man går en utbildning via Arbetsförmedlingen

Att kunna genomföra en utbildning via Arbetsförmedlingen ställer höga krav på deltagaren.
När du har registrerat din anmälan kommer du få ett e-postmeddelande. Det är viktigt att du läser detta, bevaka även din skräppost då meddelandet kan hamna där.

Ingen är garanterad en plats i utbildningen. En bedömning kommer att göras utifrån varje anmälan med fokus på lämplighet samt om utbildningen är arbetsmarknadspolitiskt motiverad.

Om du blir antagen till utbildningen så förväntas du delta på heltid, 8 timmar/5 dagar i veckan. Du ska även räkna med restiden så att du är på utbildningen i tid samt eventuella resekostnader. Om du själv väljer att inte komma till utbildningen och/eller hoppa av utbildningen så kan det påverka din ekonomiska ersättning i form av sanktioner.
 
Obs! Du ska endast söka till den ort där du bor, eller dit du kan ta dig över dagen. Planerar du att flytta till utbildningsorten behöver du ange detta i din ansökan. 

 

Ansök här
Final application date 2024-09-30

Do you know someone who should see this ad? Share!

Yrkesakademin

Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med byggbranschen för att möta behoven på utbildad personal i framtiden. Hos oss på Yrkesakademin får varje person ett personligt utbildningsupplägg och stöd. Anpassning sker efter dina förutsättningar. Hos oss blandas teori med praktiskt arbete – du lär dig ett yrke!

En utbildning inom bygg och anläggning ger dig stora möjligheter till jobb.

https://ya.se/arbetsmarknadsutbildning/bygg-och-anlaggning/?location=borlange

renew access