Intresseanmälan för anhöriga som vill bli god man eller förvaltare

Västerås

God man eller förvaltare

65 days left

Är du anhörig till någon som är i behov av en god man eller förvaltare? Överförmyndarnämnden i Västerås ställer samma krav på dig som någon utomstående som skall bli god man eller förvaltare. Observera att detta inte är en ansökan om godmanskap. Om personen inte har en god man i dagsläget behöver personen själv eller någon annan lämna in en ansökningsblankett till oss. Den finns på vasteras.se/godman under avsnittet "Du som har eller behöver hjälp av en god man eller förvaltare".

De flesta personer har säkerligen de kunskaper som krävs för att åta sig uppdraget som god man eller förvaltare till sin anhörige. Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag. Uppdragen vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang. Du kan som anhörig naturligtvis välja att avstå från att ta ut ett arvode.
 
För att vara aktuell för ett uppdrag måste du
• vara rättrådig (Det vill säga inte ha någon betalningsanmärkning eller förekomma i belastningsregistret)
• ha en annan huvudsaklig sysselsättning alternativt vara pensionär
• vara insatt i hur samhället fungerar
• ha lätt för att kommunicera och ta kontakt med människor.

För alla nya gode män och förvaltare gäller att du måste genomgå en utbildning. Efter utbildningen kommer du att få genomgå ett enklare prov. För att vara aktuell som god man eller förvaltare krävs det att du klarar 80% av svaren på provet.


Observera att överförmyndarnämnden inte är arbetsgivare i traditionell mening. 
 
Om du inte får något bekräftelsemeddelande på din intresseanmälan - vänligen kontrollera i din skräppost-mapp.
Ansök här
Final application date 2024-09-20

Do you know someone who should see this ad? Share!

About the company

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

renew access