Application

ST-läkare till Centrumläkarna

All fields marked with * must be filled in. Do you need help? See our FAQ for frequently asked questions and answers.
Personal details
Attach
  • Personal letter is not required

Allowed file formats: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Allowed file size: Max 2 MB (2048 KB)

Jag godkänner att min registrerade information sparas i en databas som Prima vård och våra utvalda samarbetspartners kan söka i och använda för att erbjuda jobb.

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt för Prima vård att hantera den aktuella rekryteringsprocessen och i vissa fall för att kunna använda dina uppgifter vid framtida rekryteringar. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi lagrar dem endast så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Dock inte mer än 12 månader.

Prima Vård är ansvariga för behandling av dina personuppgifter. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust.

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan efter att du skickat in den kan du göra det på egen hand via det konto som skapas i samband med att du gör din ansökan eller be Prima vård hjälpa dig. Du har också rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter) via ett maskinläsbart format som Prima Vård som personuppgiftsansvarig kan tillhandahålla.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta Prima Vård och du har även rätt att lämna in ett klagomål till IMY. Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation)? Läs mer på www.imy.se 

 Prima Vård är ansvariga för att bolaget behandlar våra kandidater och anställda på ett etiskt sätt, och vid allvarliga missförhållanden och risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön önskar vi att du vänder dig till vår visselblåsartjänsten. Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext.

 Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre, https://whistleb.com. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du når vår visselblåsartjänst via https://report.whistleb.com/sv/primavard. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.