överförmyndarnämnden i norrort

All fields marked with * must be completed.
Personal details

Delete

Delete

Delete

Delete

Criteria questions
Attach
  • Personal letter is not required

Allowed file formats: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Allowed file size: Max 2 MB (2048 KB)

Information om behandling av personuppgifter Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna rekrytera och föreslå en lämplig ställföreträdare för uppdraget som god man/förvaltare. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 2 kap 2 § dataskyddslagen och art. 6.1 e dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som du själv är villig att vara aktuell för nya uppdrag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på överförmyndarenheten. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten IMY. Dina personuppgifter kommer att raderas om du varit inaktuell för uppdrag i 1 år utan att meddela oss att du även fortsättningsvis vill vara aktuell för förfrågningar om uppdrag som god man/förvaltare.

Genom att skicka in ansökan så har du accepterat att överförmyndarenheten genomför registerkontroller i belastningsregistret, socialnämndens register samt registren för betalningsanmärkningar och skuldsaldon.

renew access