Spontanansökan

All fields marked with * must be completed.
Criteria questions
Personal details
Attach
Allowed file formats: .jpg, .jpeg, .gif, .png . Maximum allowed file size: 4 MB (4096 KB) .
  • CV is optional
  • Personal letter is not required

Allowed file formats: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Allowed file size: Max 2 MB (2048 KB)

Jag godkänner att min registrerade information sparas i en databas som Sörmlands Sparbank och våra utvalda samarbetspartners kan söka i och använda för att erbjuda jobb.

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt för Sörmlands Sparbank att hantera den aktuella rekryteringsprocessen och i vissa fall för att kunna använda dina uppgifter vid framtida rekryteringar. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi lagrar dem endast så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Dock inte mer än 24 månader. Om du inte vill att dina uppgifter sparas i vår kandidatbank för framtida rekryteringar ber vi dig att skriva detta i fritextrutan under personligt brev. Dina uppgifter kommer då endast hanteras i rekryteringen av den specifika tjänst du sökt.

Sörmlands Sparbank är ansvariga för behandling av dina personuppgifter som förvaras i rekryteringsverktyget Recruto eRek. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust.

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan efter att du skickat in den kan du göra det på egen hand via det konto som skapas i samband med att du gör din ansökan eller be Sörmlands Sparbank hjälpa dig. Du har också rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter) via ett maskinläsbart format som Sörmlands Sparbank som personuppgiftsansvarig kan tillhandahålla. För mer information om hur Sörmlands Sparbank behandlar dina personuppgifter besök www.sormlandssparbank.se/Om oss/Personuppgifter, GDPR
 
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta Sörmlands Sparbank och du har även rätt att lämna in ett klagomål till IMY. Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation)? Läs mer på www.imy.se