Överförmyndare samverkan i övre dalarna

All fields marked with * must be completed.
Personal details

Delete

Delete

Delete

Delete

Criteria questions
Attach
Allowed file formats: .jpg, .jpeg, .gif, .png . Maximum allowed file size: 4 MB (4096 KB) .

Jag godkänner att min registrerade information sparas i en databas som Överförmyndare i samverkan i övre dalarna och våra utvalda samarbetspartners kan söka i och använda för att erbjuda jobb.

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt för Överförmyndare i samverkan i övre dalarna att hantera den aktuella rekryteringsprocessen och i vissa fall för att kunna använda dina uppgifter vid framtida rekryteringar. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi lagrar dem endast så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Dock inte mer än 36 månader.

Överförmyndare i samverkan i övre dalarna är ansvariga för behandling av dina personuppgifter som förvaras i rekryteringsverktyget Recruto eRek. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust.

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan efter att du skickat in den kan du göra det på egen hand via det konto som skapas i samband med att du gör din ansökan eller be Överförmyndare i samverkan i övre dalarna hjälpa dig. Du har också rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter) via ett maskinläsbart format som Överförmyndare i samverkan i övre dalarna som personuppgiftsansvarig kan tillhandahålla.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta Överförmyndare i samverkan i övre dalarna och du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation)? Läs mer på www.imy.se

Observera att du genom intresseanmälan godkänner att Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna kontrollerar dina uppgifter i registren hos Kronofogden och polisens belastningsregister. Du som vill bli god man eller förvaltare får inte ha några betalningsanmärkningar eller förekomma i något av registren.

renew access