Överförmyndarnämnden Mitt

All fields marked with * must be completed.
Personal details

Delete

Delete

Delete

Delete

Criteria questions

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga. Jag godkänner att min registrerade information sparas i en databas som Sundsvalls Kommun och våra utvalda samarbetspartners kan söka i och använda för att erbjuda dig uppdrag.

Överförmyndarnämnden Mitt behöver hämta in följande uppgifter om dig för den fortsatta handläggningen av din intresseanmälan:

Utdrag från Polisens belastningsregister
Utdrag från Kronofogdemyndighetens ärenderegister
Uppgifter från kommunens socialtjänst i syfte att kontrollera din lämplighet för uppdraget.
 
Jag godkänner att Överförmyndarnämnden hämtar in ovanstående uppgifter om mig i detta ärende.

renew access