Registrering av ställföreträdare

All fields marked with * must be completed.
Personal details

Delete

Delete

Delete

Delete

Criteria questions
Attach
  • CV is optional
  • Personal letter is not required

Allowed file formats: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Allowed file size: Max 2 MB (2048 KB)

Jag godkänner att min registrerade information sparas i en databas som Lomma kommun och vår utvalda samarbetspartner Recruto kan söka i och använda för att erbjuda uppdrag.

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt för Lomma kommun att hantera dina personuppgifter vid pågående uppdrag som ställföreträdare samt för att kunna förmedla erbjudande om nya uppdrag och fortbildning. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi lagrar dem endast så länge du är aktuell för uppdrag eller fortbildning.

Lomma kommun är ansvariga för behandling av dina personuppgifter som förvaras i rekryteringsverktyget Recruto eRek. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust.

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter) via ett maskinläsbart format som Lomma kommun som personuppgiftsansvarig kan tillhandahålla.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta Lomma kommun och du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation)? Läs mer på www.imy.se

renew access