Spontaneous application

All fields marked with * must be completed.
Personal details

Delete

Delete

Delete

Delete

Criteria questions
Attach
Allowed file formats: .jpg, .jpeg, .gif, .png . Maximum allowed file size: 4 MB (4096 KB) .

Jag godkänner att min registrerade information sparas i en databas som Överförmyndare Västra Skaraborg kan söka i och använda för att erbjuda uppdrag som ställföreträdare.

Jag samtycker också till att överförmyndaren genomför de lämplighetskontroller som krävs för att jag ska kunna ta uppdrag som ställföreträdare. Lämplighetskontrollerna består av kontroller mot polisens belastningsregister, socialregister och kronofogden. Förnyade lämplighetskontroller utförs ca 1 gång varje år under tiden man har pågående uppdrag. 

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt för Överförmyndare Västra Skaraborg  att kunna använda dina uppgifter vid framtida rekryteringar. 

Överförmyndare Västra Skaraborg  är ansvariga för behandling av dina personuppgifter som förvaras i rekryteringsverktyget Recruto. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust.

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan efter att du skickat in den kan du göra det på egen hand via det konto som skapas i samband med att du gör din ansökan. Meddela då Överförmyndare Västra Skaraborg så de kan göra notering eller plocka bort dig även i det ärendehanteringssystem som används för handläggning av ärenden.

Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina personuppgifter https://lidkoping.se/dataskydd 
Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation)? Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten | IMY   https://www.imy.se/