Spontaneous application

All fields marked with * must be completed.
Criteria questions
Personal details
Attach
Allowed file formats: .jpg, .jpeg, .gif, .png . Maximum allowed file size: 4 MB (4096 KB) .
  • Personal letter is not required

Allowed file formats: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Allowed file size: Max 2 MB (2048 KB)

Policy för behandling av personuppgifter (2022-02-08)


Future Bemanning Sverige AB med Org nr 556944-0802 använder de personuppgifter och den information du frivilligt lämnar vid registrering och vidare kontakt med oss som hjälpmedel i våra rekryteringsprocesser. Personuppgifter kan vid rekryteringsprocesser komma att delas med kunder till Future Bemanning för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift, domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process. Personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress, adress, födelsedata samt uppgifter som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för att administrera rekryteringsärenden, samt marknadsföring av våra erbjudanden till dig som kandidat. Personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter avslutad rekryteringsprocess för att finnas tillgängliga vid senare rekryteringsprocesser där du kan vara intressant som kandidat.

Vid samtycke av denna policy så godkänner du samtidigt att Future Bemanning Sverige AB tar referenser som kandidaten uppgett och sparar den informationen i Refapp. Du som kandidat ansvarar också för att meddela de referenser du uppger att deras namn, email och telefonnummer finns sparat i Refapp.

De personuppgifter Future Bemanning behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar till Future Bemanning via vår webbplats eller genom kontakt med vår personal. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera denna policy.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig som kandidat är bland annat: namn, adress, e-postadress, personnummer, fotografier, betyg och intyg om utbildningar och arbetslivserfarenhet.

Som en del i rekryteringsprocessen och innan anställning kan du även komma att få lämna bakgrundskontroller som kan variera utifrån krav/säkerhetsnivån hos våra kunder. En bakgrundskontroll kan exempelvis omfattas av utdrag ur polisens belastningsregister (som du själv beställer), Verifiera, kreditkontroll, hälsoundersökning och/eller drogtest i samband med en rekrytering. Sådana kontroller innehåller särkild känslig information och du får alltid godkänna dessa kontroller innan de utförs. I undantagsfall kan kontroller genomföras via Verifiera innan anställning, du godkänner detta när du godkänner dessa villkor. Vi kan emellertid komma att muntligen stämma av resultatet med vår kund i syfte att kunna tillhandahålla dig den tjänst du sökt via oss på Future Bemanning.

Om du ställer upp på att bli fotograferad, eller om du utan uppmaning från Future Bemanning lämnar fotografi på dig själv, samtycker du till att vi behandlar sådant fotografi i exempelvis interna rapporter eller marknadsföringssyfte.

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills du återkallar ditt samtycke eller avregistrerar ditt konto. När samtycket upphör att gälla anonymiseras personuppgifterna permanent utom om det följer av lag, föreskrift, domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då Future Bemanning kan komma att lagra uppgifter längre än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.


Du har kostnadsfritt rätt att få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt att få dem rättade eller raderade. Begäran om detta kan du göra via e-post till info@futurebemanning.se.


All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av IMY. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa regler.


Om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering.
Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen på Future Bemanning kan du skicka
via e-post till info@futurebemanning.se.

För mer information eller vid frågor kontakta Personuppgiftsansvarig Future Bemanning Sverige AB på Tel 010-1618900 eller via Mail på info@futurebemanning.se