Yrkesutbildning inom industriteknik - Mora!

Mora

Industritekniskutbildning

2023-05-11

Contact details

Neda Mostofi

E-mail me

Terms

Type of employment

Temporary employment

Working hours

Full-time

Wage conditions

Fixed

Application

Final application date

2023-08-31

Date of publication

2023-05-11

Kul att du vill utbilda dig inom industribranschen!

Inom industrin råder det stor brist på personal med yrkesutbildning. Pensionsavgångar och krav på yrkesutbildning har försvårat för många arbetsgivare inom svensk industri att hitta kompetent arbetskraft.
 
Med en industriutbildning har du goda möjligheter till att få arbete inom detta branschområde.
 
Du har möjlighet att delta i utbildningen under 3 veckor för att bedöma om du har valt rätt utbildning. Dessa veckor kallas för "test och kartläggnings veckor".
 
Industriteknisk utbildning har tre intressanta inriktningar och du kan välja
den inriktning som passar dig bäst:

• Skärande bearbetning och styrd produktion (CNC)
• Underhåll, service och automation
• Svets- och plåtbearbetning
 
Vill du veta mer om utbildningen kan du boka dig på studiebesök hos Arbetsförmedlingens utbildningsanordnare. 

Kunskapscompaniet i Mora tar emot studiebesök på fredagar kl. 10.00
Anmäl dig till studiebsök via mejl till  ronny.utbys@kunskapscompaniet.se 
Kontaktperson: Ronny Utbys

Viktigt att veta när man går en utbildning via Arbetsförmedlingen

När du har registrerat din intresseanmälan så kommer du få ett e-postmeddelande. Det är viktigt att du läser detta, bevaka även din skräppost då meddelandet kan hamna där.
Ingen är garanterad en plats i utbildningen. En samlad bedömning kommer att göras utifrån varje intresseanmälan.
Om du blir antagen till utbildningen och tackar ja så förväntas du delta på heltid eller baserad på din arbetsförmåga. 

Vad får man för ersättning om man blir antagen till utbildningen?

Du söker aktivitetsstöd hos Försäkringskassan om du blir antagen till utbildningen. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida: Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar i Arbetsförmedlingens program - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Varmt välkommen med din intresseanmälan!
Arbetsförmedlingen Dalarna
 
Intresseanmälan
Final application date 2023-08-31

Do you know someone who should see this ad? Share!

Om företaget

Vägen till arbete via en yrkesutbildning!