Generalsekreterare till Ung Cancer

Stockholm

Generalsektreterare

2022-06-10

Contact details

Mitra Frost

0736409239

E-mail me

Terms

Type of employment

Permanent employment

Length

Permanent employment

Working hours

Full-time

Wage conditions

Fixed

Application

Final application date

2022-07-30

Date of publication

2022-06-10

Till dig som är en visionär ledare och strateg och vill göra skillnad för unga cancerdrabbade. 
 
Ung Cancers uppgift är att unga vuxna cancerberörda ska få det stöd och bemötande de har rätt till och att ingen ung vuxen cancerberörd ska känna sig ensam. Det gör vi bland annat genom opinionsbildning och att skapa sociala nätverk.
 
Nu söker vi en Generalsekreterare som kan fortsätta att leda vårt viktiga arbete. Som Generalsekreterare kommer du att ta fram och driva processer för vårt förändringsarbete, därför söker vi en visionär strateg som kan dra nytta av alla de kompetenser som finns inom vår organisation men också se möjliga vägar framåt. Du kommer att tillsammans med kansliet sätta den strategiska agendan för vår fortsatta utveckling de kommande åren och arbeta för att stärka och synliggöra det stöd och bemötande som unga vuxna cancerberörda har rätt till.
 
Generalsekreteraren är kansliets högsta befattning som arbetar direkt under förbundsstyrelsen. Utifrån årsstämmans och styrelsens beslut svarar du för verksamhetens finansiering, planering, genomförande och uppföljning. Styrning och utveckling av verksamheten är en viktig del i generalsekreterarens dagliga arbete. Vi har kontor både i Stockholm och Göteborg och placering kan vara på bägge orter. Du leder ett team på distans och är en van ledare som drivs av att leda ett team mot ett gemensamt mål. Resor förekommer i tjänsten. 
 
Uppdraget
 
Du kommer att se över Ung Cancers nästa steg och roll för att på bästa sätt nå vår målgrupp, stärka vårt påverkansarbete och den verksamhet vi bedriver över hela landet, för att nå vår målgrupp. Du kommer vara talesperson för organisationen och representera oss i olika forum och behöver därför ha förmåga att kommunicera på ett tydligt och engagerande sätt, samt vara bekväm i att representera organisationen utåt. 
Samtidigt behöver vi stärka upp arbetet med insamling från privata givare och företag för att långsiktigt kunna bygga en hållbar organisation och verksamhet. 
 
Vi efterfrågar dig som:
  • Har universitetsexamen inom relevant område
  • Ledarerfarenhet inom mindre organisationer alternativt strategisk roll inom en större organisation
  • Erfarenhet av att leda större processer och projekt
  • Har civilsamhälleserfarenhet och arbetat inom den ideella sektorn
  • Har kompetens inom insamling och att ha arbetat med privata givare, företag och institutionella givare
  • Är erfaren inom kommunikation och påverkan
  • Delar Ung Cancers värderingar och har en fallenhet för att kommunicera dessa och bygga relationer och nätverk
Det är meriterande om du har förståelse för och kompetens inom barn- och ungdomsfrågor och/eller arbete med psykisk ohälsa.  Som person är du utöver ovan en varm, nyfiken och modig ledare och teambildare med hög empati och med entusiasmerande personlighet. Eftersom det finns två kontor, i Stockholm och Göteborg, behöver du känna dig bekväm med att bygga ett team på distans. 
 
Du är prestigelös, nätverkande och med en förståelse för de olika forum Ung Cancer borde eller redan befinner sig i. En vilja att ta beslut, även svåra, är av yttersta vikt.
 
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan! För mer information är du välkommen att kontakta Mitra Frost på 0736-409239 eller mitra.frost@novare.se. 
 
Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post med anledning av GDPR.
Apply for this job
Final application date 2022-07-30

Do you know someone who should see this ad? Share!

Om företaget

Ung Cancer är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi finns till för att ge stöd till unga vuxna som drabbats, eller står nära någon som drabbats, av cancer. Vi skapar mötesplatser för de som vill dela sina upplevelser och situation, informerar målgrupper om cancer och dess påverkan, driver påverkansfrågor kopplat till frågor å unga cancerberördas vägnar, bistår vid rehabilitering och personlig stöd.