Förvaltningschef till Lärandeförvaltningen i Hudiksvalls kommun

  • Hudiksvall

  • Förvaltningschef

  • 2021-08-31

- En utvecklingsorienterad och involverande skolledare
 
Brinner du för skolfrågor och ledarskap och söker en ny utmaning där du får vara med och göra skillnad i nära samarbete med verksamhetschefer och politiker?  
 
Du leder arbetet med att fortsätta utveckla lärandeförvaltningen till en verksamhet i framkant vad gäller måluppfyllelse inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna. Inom förvaltningen arbetar 1300 medarbetare och chefsuppdraget omfattar fullt verksamhetsansvar med helhetsansvar mot lärandenämnden och du blir del av kommunens ledningsgrupp där du förväntas bedriva ett nära samarbete med övriga förvaltningschefer. Du leder och samordnar verksamheten från förskola till vuxenutbildningar tillsammans med fyra verksamhetschefer.  Du bedriver omvärldsbevakning och identifierar samhällsförändringar, som du anpassar verksamheten efter i nära samarbete med politiker och din organisation. Du tar vid och driver fortsatt digitalisering av effektivare arbetssätt ökad informationsspridning och tillgänglighet. Du skapar förutsättningar för en trygg organisation i en föränderlig tillvaro. Du främjar och utvecklar ett närvarande ledarskap som präglas av att skapa samhörighet och arbetsglädje för medarbetare och elever.
 
Du representerar kommunen i lokal- och regional samverkan med tex Region Gävleborg, övriga kommuner i länet, universitet och högskolor. Att bedriva omvärdsbevakning inom lärandeområdet och samverka med det lokala näringslivet utgör andra viktiga samverkanformer.
 
Din bakgrund
 
Du har en högskoleutbildning i grunden och vi ser gärna att du har erfarenhet från ledande roll eller likvärdig yrkeserfarenhet inom lärandeområdet. Du bör utöver det ha flerårig erfarenhet från likvärdig ledarroll med personal-, budget- och legalt ansvar på helhetsnivå i någon form. Du har erfarenhet från att leda systematiskt och målstyrt förändringsarbete och erfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande. Erfarenhet från att leda andra chefer i kunskapsintensiv miljö och god förmåga att omsätta forskningsbaserade arbetssätt i praktiken är starkt meriterande.
 
Vi söker en trygg ledare som leder utvecklingsinsatser genom samarbete och involvering. Du motiveras av utmaningar och att få arbeta med komplexa frågor och tar gärna en coachande och stödjande roll till dina underchefer. Du motiveras av att få bidra till att andra utvecklas att få skapa förutsättningar för kontinuerlig kompetensförsörjning inom den egna förvaltningen.
 
Välkommen att  visa intresse för att få vara med och göra skillnad i en framtidskommun där vi ser möjligheter!
 
 
 

 

Contact details

Name: Ylva Ponsiluoma

E-mail: ylva@balkefors-ponsiluoma.se

Phone: 0733434026

Terms

Type of employment: Permanent employment
Working hours: Full-time
Wage conditions: Fixed

Application

Final application date: 2021-10-01
Date of publication: 2021-08-31

About the company

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden. I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun. Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.

Apply for this job

Know someone who is suitable for this job? Tell them!