Validering Kock

  • Stockholm

  • Validering Kock

  • 2021-03-16

Du som har praktiska erfarenheter eller förvärvat kunskaper inom kockyrket är välkommen att söka en validering för kockar. Syftet med validering (VAL) är att du ska få ett intyg eller betyg som gör att dina tidigare kompetenser och kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden, inför studier eller arbete.
 
Validering sker i två faser en digital och en på utbildningsplaten mer information för dem blir godkänd för insatsen.
Kurslängd:  ca 15 dagar
Studieform: Validering
Erfarenhet: Praktiska erfarenheter eller förvärvat kunskaper inom kockyrket
 
 
Vi kommer ha starter löpande under våren 2021 och framåt
 
Förkunskaper 
Godkänt i svenska eller klar med SFI. Om din lärare bedömer att du inte har tillräckligt med erfarenhet för att genomföra validering, erbjuds du att läsa hela utbildningen istället.

Terms

Type of employment: Temporary employment
Length: 11 days - 3 months
Working hours: Full-time
Wage conditions: Fixed + flexible

Application

Final application date: 2021-10-03
Date of publication: 2021-03-16

About the company

För att kunna genomföra en valideringen för kock behöver du besvara frågorna i ansökan en "självskattning" som valideraren kommer få ta del av.

Identifiera dina kompetenser
Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige?
Genom att göra en självskattning får du en bild av vad som krävs för yrket.
Självskattningen gör du genom att svara på frågorna som är kopplat till ett yrke på den svenska arbetsmarknaden.
Svaren kan underlätta för Arbetsförmedlingen, och dig att välja rätt bland Arbetsförmedlingens insatser.
Frågorna i självskattningen bygger på de krav som finns för olika yrken i Sverige. Svaren baseras på dina kunskaper och erfarenheter inom yrket.
Alla dina kunskaper och erfarenheter räknas.
Denna självskattning handlar om kockyrket. Om du har arbetat som kock är det bra att skatta dina kompetenser enligt de frågor som följer, inför en validering eller liknande. Om du har liknande erfarenheter som de som nämns i denna självskattning men inte har arbetat som kock, kan du diskutera din självskattning med din arbetsförmedlare för att eventuellt gå vidare med en validering.
Det är viktigt att den som ska valideras har arbetslivserfarenheter som stämmer så väl som möjligt med kockyrket i Sverige.
De yrken som räknas som kvalificerade i kockyrket är
Kock (förste kock/souschefer/kökschef/köksmästare/kocksteward)
Apply here

Do you know someone who is suitable for the assignment? Tell them!