Mentorsprogram för utrikesfödda kvinnor- Projekt via Region Skåne

  • Unspecified place of work

  • Delta i mentorsprogram (Ej Heltid)

  • 2020-10-22

KOM IN! A MENTORSHIP PROGRAM BY REGION SKÅNE IS LOOKING FOR CANDIDATES 
TO BE ABLE TO APPLY:
 
- You are a foreign-born woman
- You are in Etableringsprogrammet or Jobb och Utvecklingsgarantin at Arbetsförmedlingen
- You understand Swedish
 
IS THAT YOU? THEN CONTINUE FOR MORE INFORMATION
 
Mentorskapsprogrammet KOM IN, via Region Skåne, startar upp igen i februari 2021!
 
Projektet vänder sig till utrikesfödda kvinnor med akademisk examen.
Du behöver förstå svenska språket (meriterande om du även kan engelska) och vara med i Etableringsprogrammet eller Jobb och Utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen.
 
Som deltagare i mentorsprogrammet får du under en 6 månaders period bland annat en personlig mentor, ett starkare nätverk och kompetensutveckling.
Observera att aktiviteterna inte är på heltid och går att kombinera med andra insatser från Arbetsförmedlingen och SFI. Mentorerna finns i Skåne!
 
Vem kan delta i projektet som Adept?
Du som har universitetsexamen
Du förstår svenska språket, är meriterande om du även kan engelska
Du har inte tidigare haft ett kvalificerat jobb i Sverige
Du fyller de krav som gäller för att få finansiering av Arbetsförmedlingen för att kunna delta i projektet
 
Vad förväntas av dig som Adept?
Du är motorn i arbetet som sker inom paret Adept-Mentor
Du kommer att ta fram en handingsplan utifrån dina behov och förväntningar i samarbete med Mentorn
Du tar ansvaret för det som kommer att tas upp på de individuella Mentor-Adeptträffarna
Du tar ansvaret för det du vill lära sig av din Mentor
 
Vad innebär det att vara Adept i projektet Kom in?
Du kompetensutvecklar dig på olika sätt
Du kommer att få en personlig mentor
Du kommer att få stöd från flera håll (mentor, utbildare och coach)
Du kommer via din mentor att ha tillgång till ett professionellt nätverk
Du kommer att stärka din självkänsla och ditt självförtroende genom aktiviteter inom ramen för nätverksträffar
Du kommer att lära känna personer som är väletablerade på arbetsmarknaden
Du kommer att lära känna andra kvinnor som finns i samma situation som du är, och ni kan stödja varandra
Du kommer via din mentor att bli inbjuden till 3 studie/företagsbesök
Din mentor kommer att vara din referens
 
 
FAQ angående Kom in! – Mentorskapsprogram för utrikes födda kvinnor med akademisk utbildning.
 
Kommer jag att få ett jobb om jag är med?
Målet är att korta vägen för deltagarna att få en anställning eller en praktikplats inom det yrkesområde som du är utbildad. Det finns inte någon garanti för att du får ett jobb men du kommer att få värdefull hjälp av din mentor och andra i projektet att nå det målet.  Du kommer också att få fyra utbildningsträffar med organisationen MINE, som kommer att hjälpa dig med CV, intervjuträning och förståelse för svensk arbetsplatskultur.
 
Hur kan min mentor hjälpa mig?
Mentorerna kommer att ge dig stöd i att förstå hur du bäst kan närma dig det svenska arbetslivet och hjälpa dig med kontakter till personer och arbetsgivare inom ditt yrkesområde. Mentorn kan också bjuda in dig till studiebesök på olika arbetsplatser.
 
Hur lång tid tar det att vara med?
Igenomsnitt  4 timmar per vecka.
 
Kan jag vara med även om jag har ett extrajobb eller studerar?
Troligen eftersom mentorsprogrammet är ca 4 timmar i veckan och om ditt extrajobb eller studier inte är på heltid. Arbetsförmedlingen kan svara på om det ligger i linje med den planering du gjort med Arbetsförmedlingen.   
 
Kontaktpersoner på Region Skåne är
Ana Paula E-post: anapaula.donascimento@skane.se
och
Sofia Flemark: sofia.flemark@skane.se
 
Om du väljer att söka till mentorsprogrammet KOM IN så ber vi dig besvara några frågor för att, om det är aktuellt, kunna matcha dig till en mentor.
 

Contact details

Name: Linda Hagdahl

E-mail: linda.hagdahl@arbetsformedlingen.se

Terms

Type of employment: Extra / per hour
Length: 6 months or longer
Working hours: Various
Wage conditions: Flexible

Application

Final application date: 2020-11-30
Date of publication: 2020-10-22

About the company

Region Skånes mentorskapsprogram ”Kom in!” syftar övergripande till en ökad inkluderande och mer jämställd arbetsmarknad och tillväxt.
Vi vänder oss till utrikesfödda kvinnor med högskoleutbildning och examen (adepter) som kan svenska språket och hittills inte haft ett kvalificerat jobb i Sverige. Även mentorerna som deltar via sina privata eller offentliga arbetsgivare är målgrupp i projektet ”Kom in!”

Apply for this job

Know someone who is suitable for this job? Tell them!