IT-chef som vill bygga upp IT-leveransförmågan från grunden

  • Sundsvall

  • IT-chef

  • 2020-07-20

Är du DIGG:s nya IT-chef?
Vill du bygga upp DIGG:s IT-leveransförmåga?
Vill du samordna uppdrag där många olika organisationer tillsammans ska leverera ett gemensamt värde?
Har du erfarenheter av digitalisering inom offentlig förvaltning?
Ta då chansen att vara med och påverka utvecklingen av det digitala offentliga Sverige!
 
Om rollen
Vi söker dig som vill bygga upp och utveckla IT:s verksamhet och ansvara för leverans, drift och förvaltning av våra IT-tjänster. Ansvaret består av IT-arkitektur, IT-infrastruktur och IT-systemutveckling.
DIGG:s interna system driftas av Försäkringskassan och du är ansvarig beställare. Din roll blir att bygga upp detta både operativt och strategiskt. I de förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturtjänster som DIGG ansvarar för är du ansvarig beställare för driften, t ex eIDAS och Mina Meddelanden. DIGG ansvarar också för flera regeringsuppdrag där du ska bidra i de förvaltningsgemensamma byggblocken både nationellt och internationellt, exempelvis i eDelivery och PEPPOL. 
Idag arbetar ca fem personer inom området och du förväntas fortsätta bygga upp verksamheten den närmaste tiden. I rollen ingår personal-, resultat- och budgetansvar.
Du ska kontinuerligt utveckla och effektivisera arbetssätt och metoder, driva förändringar genom att skapa förutsättningar, delaktighet och god dialog. Du uppnår resultat genom att skapa förtroende och tillit till dina medarbetare.
Tjänsten är placerad inom leveransområdet Tjänster och infrastruktur och du rapporterar till leveransområdeschefen.
 
Om dig
För att lyckas och trivas i det här jobbet behöver du tycka om att arbeta i samverkan både operativt och strategiskt. Du har erfarenhet av att leda arkitekter, utvecklare och specialister. Att bygga upp en verksamhet från grunden där mycket inte finns på plats kommer att vara din vardag.
Som person är det naturligt för dig att se till helheten. Du tar ansvar för att förstå och agera i enlighet med DIGG:s roll och uppdrag på en övergripande nivå. Du har lätt för att sätta dig in i och växla mellan olika perspektiv och ser till hela verksamhetens bästa i beslut och handling. Du har gott omdöme, är kommunikativ och van vid att fungera som bro mellan IT och verksamhet. Du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Du behöver kunna presentera både muntlig och skriftlig information på möten eller andra forum såväl internt som externt. I rollen är det viktigt att du kan förstå den offentliga förvaltningens verksamheter och digitaliseringens möjligheter att utveckla dessa.
Du har arbetat praktiskt i flera år i närtid med IT utveckling, drift och förvaltning och har varit chef inom IT-området. Du är van vid att ha personal-, resultat- och budgetansvar. Du har också agerat som beställare och arbetat i samverkan mellan olika organisationer och har erfarenhet av och brinner för att arbeta med digitalisering och verksamhetsutveckling.
Har du erfarenhet av arbete som beställare alternativt chefserfarenhet inom offentlig förvaltning är det meriterande.
Du har en akademisk utbildning om minst 3 år eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
 
Om DIGG 
DIGG är liten myndighet med ett stort uppdrag. Vi formar fortfarande vår verksamhet, vår kultur och våra arbetssätt. Vi sitter i moderna aktivitetsbaserade lokaler i centrala Sundsvall och erbjuder nu dig möjligheten att få vara med att utveckla vår verksamhet och skapa nytta med oss på DIGG! Placeringsort är Sundvall men annan placeringsort kan diskuteras. Resor förekommer och antal kan variera över tid. 

Contact details

Name: Mitra Frost

E-mail: mitra.frost@novare.se

Phone: 0736409239


Name: Michelle Borin

E-mail: michelle.borin@novare.se

Phone: 0763174692

Terms

Type of employment: Permanent employment
Length: Permanent employment
Working hours: Full-time
Wage conditions: Fixed

Application

Final application date: 2020-08-30
Date of publication: 2020-07-20

About the company

DIGG är Myndighet för digital förvaltning som har uppdraget att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. DIGG ska också stötta regeringen med underlag och analyser.
Idag arbetar drygt 60 personer med en bredd inom ett antal yrkesområden. Här finns verksamhetsutvecklare, specialister, jurister, strateger, kommunikatörer och handläggare med flera. Läs mer : https://www.digg.se/

Vill du vara med och bygga upp en modern myndighet för framtiden? Ta då chansen att vara med och påverka utvecklingen av det digitala offentliga Sverige!

DIGG är liten myndighet med ett stort uppdrag och erbjuder nu dig möjligheten att få vara med att utveckla verksamheten och skapa nytta på DIGG!

Apply for this job

Know someone who is suitable for this job? Tell them!