Ekonomichef till Gästrike och Dala Mitt räddningstjänst

  • Gävle

  • Ekonomichef till Gästrike Räddningstjänst/Dala Mitt

  • 2020-06-23

- en utvecklingsorienterad ekonom med helhetssyn och samhällsintresse
 
Som ett led i ett nära samarbete mellan räddningstjänsterna i närregionerna har Gästrike och Dala Mitt räddningstjänster valt att organisera sin ekonomifunktion under en gemensam ledning. Rollen ingår i båda förbundsledningar, har förbundsdirektören i Gävle som chef och placeringsort Gävle. Som ekonomichef ansvarar du för ekonomiavdelningens verksamhet, personal och arbetsmiljö som omfattar personalansvar för två medarbetare i Gävle och en i Dala Mitt i Falun.
 
Din uppgift blir utifrån beslutade mål och planer vidareutveckla och samordna ekonomiavdelningens arbete och agera föredragande i direktionerna i nära samarbete med förbundsdirektörerna. För att förtroendevalda och förbundets chefer ska få bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor driver du funktionens arbete mot en gemensam ekonomihantering inklusive systemstruktur och rapportpaket för uppföljning. Genom att förenkla och automatisera processer skapar ni utrymme för analys och uppföljning av kostnader och frigör tid till kompetensutveckling inom ekonomi vid förbunden.  Bokslutsarbetet bedrivs utifrån tertial då en mer genomgående uppföljning presenteras för direktionen.
 
Din bakgrund
Du är civilekonom eller motsvarande med mångårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete där du tagit helhetsansvar. Du är en yrkesskicklig ekonom som söker vidare möjlighet att bidra med din kompetens i en ny verksamhet. Du har tidigare erfarenhet av att digitalisera och effektivisera processer och rutiner både operativt och strategiskt och besitter god kunskap i komplexa ekonomisystem/affärssystem. Som person är du strategisk och analytisk med förmåga att fokusera på helheten. Du har en god samarbetsförmåga, kan skapa förtroendefulla relationer och trivs med många olika kontaktytor. Du har mycket god förmåga att uttryck dig i tal och skrift och kan förklara komplexa sammanhang på ett pedagogiskt sätt.
 
Välkommen att visa intresse för att vara med och optimera möjligheterna för våra räddningstjänster i regionen!
En bonus är att du får gå till jobbet och göra skillnad för samhället varje dag!

Contact details

Name: Ylva Ponsiluoma

E-mail: ylva@balkefors-ponsiluoma.se

Phone: 0733434026

Terms

Type of employment: Permanent employment
Working hours: Full-time
Wage conditions: Fixed

Application

Final application date: 2020-08-09
Date of publication: 2020-06-23

About the company

Gästrike Räddningstjänst och Räddningstjänsten Dala Mitt är kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i medlemskommunerna: Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby samt Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter.
Gästrike Räddningstjänst har 252 medarbetare och Räddningstjänsten Dala Mitt har omkring 420 anställda med resurser på heltidsstationer, räddningsstationer i beredskap samt brandvärn.

Apply for this job

Know someone who is suitable for this job? Tell them!