Produktionschef till Nilar i Gävle

  • Gävle

  • Produktionschef

  • 2020-01-27

- med uppgift att dubbla leveransförmågan det närmaste året!
i samband med den kraftigt ökade efterfrågan på Nilars produkter rekryteras nu en produktionschef med ansvar för bolagets dagliga leveransförmåga. Produktionsfunktionen befinner sig i ett läge där uppbyggnad och utveckling sker i samma skede som leveransprecision till hög kvalitet är viktig. Du rapporterar till platschefen och ingår i den lokala ledningsgruppen. Ditt totala personalansvar omfattar ett åttiotal medarbetare som tillsammans utgör produktion- och underhållsfunktion, varav två är personalansvariga chefer inom produktion.
 
Du planerar, intitierar, leder, implementerar och följer upp optimering av skiftgång, ständigt förbättringsarbete, arbetsmiljö- och säkerhetsarbete och kompetensutvecklingsinsatser. Som ledare visar du vägen genom att prioritera och ta beslut på ett tydligt och involverande sätt och skapar förutsättningar till leverans. Du utövar ett verksamhetsnära ledarskap i nära samarbete med övriga interna funktioner. 

Din bakgrund
Du har en högskoleutbildning inom teknik i grunden eller motsvarande och en flerårig erfarenhet från liknande befattning inom tillverkningsindustrin. Vi söker en driven, modig och trygg förändringsledare med god förmåga och stort intresse för att leda team och utveckla medarbetare. Du är bra på att implementera handlingsplaner och är tydlig med vad som ska åstadkommas och varför. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och triggas av att batteritillverkning är komplext.

Rätt person erbjuds en unik möjlighet att vara med och leverera framtidens energilösningar!
 
Urval sker löpande så vi ser gärna att du inte avvaktar till sista ansökningsdatum med din ansökan.

Contact details

Name: Ylva Ponsiluoma

E-mail: ylva@balkefors-ponsiluoma.se

Phone: 0733434026

Terms

Job Title: Produktionschef
Type of employment: Permanent employment
Working hours: Full-time
Wage conditions: Fixed

Application

Final application date: 2020-02-23
Date of publication: 2020-01-27

About the company

Nilar producerar avancerade bipolära Hydrid® batterier (NiMH) i Gävle till energilager för kommersiella fastigheter, privata hushåll, fabriker och inom smarta elnät. Bolaget har idag ca 155 anställda i Sverige, varav ca 140 återfinns i Gävle och ett trettiotal i form av ledning, sälj- och marknadsfunktion i Täby. Nilar Hydrid® energilager kännetecknas av att vara robusta, brandsäkra och hållbara till en låg totalkostnad. Den modulära utformningen tillåter full skalbarhet för att hantera energi och kapacitet i såväl små bostadssystem som storskaliga elanläggningar. Med sina två FoU-avdelningar i USA och Sverige har Nilar revolutionerat energi- och strömförsörjningstekniken, liksom vår nästa generations högautomatiserade tillverkningsmetoder.
Läs mer på www.nilar.se

Apply for this job

Know someone who is suitable for this job? Tell them!