Intresseanmälan som god man i begränsade uppdrag

  • Eslöv

  • Överförmyndarnämnden

  • 2019-12-06

Vi har ett ökat behov av gode män i specifika och begränsade uppdrag. Det gäller uppdrag som god man enligt föräldrabalken;
 11 kap 1 §, att i förmyndares ställe vårda den underåriges angelägenheter. Oftast sker detta i väntan på att tingsrätten utser en särskild förordnad vårdnadshavare.
11 kap 2 §, i samband med rättshandling mellan god man och huvudman, t ex om både god man och huvudman är delägare i samma dödsbo.       
11 kap 3 §, för bortovarande arvingar i ett dödsbo. Det kan innebära att bevaka deras rätt i dödsboet samt eventuellt förvalta deras lott i detta.
 
För att vara aktuell för ett uppdrag:
• måste du vara rättrådig
• bör du ha en annan huvudsaklig sysselsättning/inkomstkälla
• ska du vara insatt i hur samhället fungerar
• ska du ha lätt för att kommunicera och ta kontakt med människor
Kunskaper inom ekonomi och juridik är meriterande. 
Observera, att vara ställföreträdare är ett förtroendeuppdrag som innebär att du hjälper en annan person på frivillig basis. Du blir alltså inte anställd av Eslövs kommun.
Innan du blir aktuell för ett uppdrag kommer vi att göra kontroller av dig i Kronofogdens register, i polismyndighetens belastningsregister. Det är därför viktigt att du uppger ditt fullständiga personnummer vid intresseanmälan. I och med att du sänder in en intresseanmälan godkänner du att vi gör dessa kontroller.

About the company

Eslövs kommun har en överförmyndarnämnd. Nämnden består av tre personer som är förtroendevalda och har ett kansli med 4,5 tjänstepersoner. Nämndens uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i främst Föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och åtgärder. I uppdraget ligger också att tillse att godemän och förvaltare utbildas.

Länsstyrelsen är vår tillsynsmyndighet och gör inspektioner hos oss med jämna mellanrum.

För mer information gå in på: https://eslov.se/omsorg-stod/ekonomi-och-forsorjningsstod/god-man-forvaltare-formyndare/

Apply here

Do you know someone who is suitable for the assignment? Tell them!