Intresseanmälan för uppdrag som god man och förvaltare

  • Eslöv

  • Överförmyndarnämnden

  • 2019-12-06

Den som har svårt att bevaka sina rättigheter, hålla koll på ekonomin och ha kontakt med myndigheter kan ha behov av en god man eller förvaltare (ställföreträdare).
I Sverige ska alla ha samma rätt oberoende av förmåga. Att hjälpa någon som på grund av exempelvis demens, ålderssvaghet, psykisk sjukdom eller funktionshinder är därför ett viktigt uppdrag.
För den som ställer upp som ställföreträdare handlar det om att hjälpa en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för den person du hjälper.
För att kunna utföra uppdraget som ställföreträdare krävs att du är ärlig, noggrann och lämplig som person. Dessutom måste du vara insatt i hur samhället fungerar och du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Uppdraget vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdare har rätt till ett arvode som skälighetsbedöms av överförmyndarnämnden. Arvodets storlek avgörs av uppdragets svårighet.
 
Om du är intresserad av att ställa upp som ställföreträdare är det viktigt att du inte finns med i Kronofogdens register eller Polisens belastningsregister, vilket kontrolleras. Överförmyndarnämnden kan även göra andra kontroller.
Du kommer även att behöva genomföra en grundutbildning och en utbildning i redovisning (ekonomiskutbildning). Utbildningarna är gratis och anordnas av överförmyndarnämndens tjänstemän.

Observera att överförmyndarnämnden inte är en arbetgivare i traditionell mening och att ställföreträdare inte anställda.
 
Om du inte får något bekräftelsemeddelande på din intresseanmälan - vänligen kontrollera i din skräppost-mapp.

About the company

Eslövs kommun har en överförmyndarnämnd. Nämnden består av tre personer som är förtroendevalda och har ett kansli med 4,5 tjänstepersoner. Nämndens uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i främst Föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och åtgärder. I uppdraget ligger också att tillse att godemän och förvaltare utbildas.

Länsstyrelsen är vår tillsynsmyndighet och gör inspektioner hos oss med jämna mellanrum.

För mer information gå in på: https://eslov.se/omsorg-stod/ekonomi-och-forsorjningsstod/god-man-forvaltare-formyndare/

Apply here

Do you know someone who is suitable for the assignment? Tell them!