Rådgivare Risk Management

  • Gävle

  • Rådgivare Risk Management

  • 2019-08-20

 
Vi ger kompetensstöd och vägledning till kommunerna med bolag för att de ska vara trygga och säkra verksamheter. Samtidigt ställer vi krav på att de bedriver ett systematiskt skadeförebyggande arbete. Samhällsutvecklingen med nya risker och hot gör att vi utvecklar och förstärker det skadeförebyggandearbetet med en rådgivare.  Under 2019 finns ett fokus på skolfastigheter, med tyngdpunkt på risken för anlagda bränder.
 
Din roll
Du rapporterar till chefen för Risk Management och tillhör kundteamet som arbetar med operativa försäkringsfrågor och skadehantering. Kunskap och erfarenheter delas och vi ser positivt på lärande och kompetensutveckling. Dina arbetsuppgifter har en bredd och består bland annat av att:
 
·       Ge rådgivning och stöd till kommunerna och dess bolag  
·       Följa upp och utvärdera genomförda skadeförebyggande och säkerhetshöjande åtgärder
·       Delta i och genomföra i utvecklingsprojekt
·       Jobba med riktlinjer och styrande dokument inom det skadeförebyggande området
·       Samordna och säkerställa informations- och utbildningsinsatser ute hos kommunerna
        och dess bolag och hos oss
·       Bidra i dialog till lösningar och förslag på skadeförebyggande åtgärder
·       Delta i olika försäkringstekniska besiktningar, exempelvis årliga bedömningar av
        SKFAB:s största risker, för en anpassning till bolagets återförsäkringsbehov
·       Bidra till analys av skadeutveckling 
·       Medverka i att forma försäkringsvillkor
·       Till viss del administrera bolagets försäkrings- och skadesystem, bland annat avseende
        Brandskyddsföreningen Elektriska nämnden
·       Resor ingår, du ansvarar för planeringen.
·       Vi är öppna för att till viss del anpassa tjänsten till din erfarenhet och kompetens
 
Om dig
·       Kompetens från området riskhantering
·       Vi ser gärna att du har erfarenhet från försäkringsbranschen
·       Vill arbeta med ett bredare försäkringsperspektiv
·       Har ett samhällsintresse och intresse för sociala sammanhang
        och hur det påverkar beteenden
·       Förstår den kommunala kontexten och har kompetens att skapa samverkan
·       God kommunikativ- och pedagogisk förmåga
·       Förmåga att nyttja den nya teknikens möjligheter och utveckla vår
        kommunikation med kommuner och dess bolag
·       Vilja att utveckla dig och bidra till vår gemensamma utveckling
 
Anställningsform: tills vidare
Omfattning: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Ansökan: vi ser fram mot din ansökan så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval
 
 
I denna rekrytering samarbetar vi med Lyttkens & Partners. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Ann-Kristin Lyttkens, Rekryteringskonsult, 070 871 06 75
Clas Herbring, Chef Risk Management 076 518 74 77
 
 

Contact details

Name: Ann-Kristin Lyttkens

E-mail: ann-kristin@lyttkens.se

Phone: 0708710675


Name: Clas Herbring

Title: Chef Risk Management

Phone: 076 518 74 77

Terms

Job Title: Rådgivare Risk Management
Type of employment: Tillsvidare
Working hours: Full-time
Wage conditions: Fixed

Application

Final application date: 2019-09-20
Date of publication: 2019-08-20

About the company

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) är ett försäkringsbolag som bildades 2003 för att ägarkommunerna, och deras bolag, i samverkan få ett välanpassat försäkringsskydd långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt. Vi ägs av tio kommuner från Kiruna i norr till Helsingborg i söder. SKFAB försäkrar främst kommunernas egendomsrisker liksom de risker som finns hos ägarnas majoritetsägda bolag. Det totala försäkringsvärdet för egendom inom kommun, energibolag och fastighetsbolag uppgår till 253 miljarder kronor. Utöver detta tecknar SKFAB även ansvarsförsäkring för kommuner och bolag, liksom försäkring för kollektiv olycksfall avseende barn och ungdom i kommunal verksamhet. På vårt kontor är vi elva kunniga och engagerade medarbetare. Vi har ett gott samarbete och finns i moderna lokaler i centrala Gävle nära all kommunikation. Läs gärna mer på https://www.skfab.se

Apply for this job

Know someone who is suitable for this job? Tell them!