Förbundssekreterare till Gästrike återvinnare i Gävle

  • Gävle

  • Förbundssekreterare

  • 2019-07-24

Tjänsten är placerad på kvalitetsavdelning som är en avdelning som i huvudsak fungerar som ett stöd till övriga organisationen. Här arbetar medarbetare som bland annat controllers, miljöansvarig, hållbarhetsstrateg och kompetenser inom HR och IT
 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som förbundssekreterare kommer att vara att samordna och administrera ärenden till och från styrelse, fullmäktige och våra dotterbolag i nära samarbete med förbundsdirektören och övriga i ledningsgruppen. Du är sekreterare vid sammanträden och ger god service till våra politiker i frågor som bl.a. rör mötenas struktur och lagefterlevnad. I uppdraget ingår också att bevaka att ärenden kommer upp för beslut, att granska kvalitet, och rättssäkerhet samt att i samråd med ansvarig chef, vid behov redigera och komplettera beslutsunderlag till styrelsen. I uppdraget får du även vara delaktig i att utveckla en effektiv styrelse-och fullmäktigeprocess och skapa förutsättningar för att dessa möten blir bra.
 
Du ansvarar även för diarieföring och bevakning av överklagade ärenden. En annan arbetsuppgift är att bistå med juridiskt stöd till förbundets handläggare och ledning inom offentlig rätt men också inom den lagstiftning som styr kommunalförbundet.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, helst med inriktning mot offentlig förvaltning, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.  Vi ser gärna att du har du har några års erfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter och har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har kunskap och intresse för att använda modern teknik i det dagliga arbetet.
 
Som person är du strukturerad, serviceinriktad, utvecklingsorienterad, prestigelös och noggrann. Andra viktig egenskaper är att du är kommunikativ och har förmågan att skapa ett förtroendefullt samarbete med både medarbetare och politiker. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda där våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i nyrenoverade lokaler, har ett aktivitsbaserat arbetssätt och erbjuder förmåner som flexibel arbetstid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.  Vi vill bidra till ett hållbart arbetsliv, där det är möjligt att förena arbetsliv och privatliv. Vi strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på avdelningen. Vi vill att arbetsplatsen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. 

Urval kommer att ske löpande varvid vid gärna ser att du visar ditt intresse före ansökningstidens slut.

Contact details

Name: Ylva Ponsiluoma

E-mail: ylva@balkefors-ponsiluoma.se

Phone: 0733434026

Terms

Job Title: Förbundssekreterare
Type of employment: Tillsvidare
Length: Tills vidare
Working hours: Heltid
Wage conditions: Fast

Application

Final application date: 2019-08-31
Date of publication: 2019-07-24

About the company

Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund bestående av Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades 2001 med uppdrag att ansvara för den kommunala avfallshanteringen i de fem medlemskommunerna. Gästrike återvinnare ger service åt 162 000 människor och ansvarar för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Gästrike återvinnare är en utvecklingsorienterad organisation med hög kompetens inom hållbar avfallshantering. Vi hjälper våra invånare att ha ett bekvämt liv på ett hållbart sätt. Det ska vara lätt att göra rätt. Gästrike återvinnare bidrar även till en regional utveckling genom att exportera vår kunskap till andra länder och på så vis stimulera det regionala näringslivet.

Apply for this job

Know someone who is suitable for this job? Tell them!