Grönklittsgruppen söker Teknisk förvaltare

  • Orsa

  • Teknisk förvaltare

  • 2019-04-29

Grönklittsgruppen AB söker nu en Teknisk förvaltare till vårt nya huvudkontor i Orsa. Grönklittsgruppen AB har idag totalt tolv olika anläggningar inom två huvudsakliga verksamhetsområden, camping och skidåkning (längd/ alpint). Den gemensamma beröringspunkten finns i våra målgrupper/gäster och vi har ett brett aktivitetsutbud som bas i våra verksamheter.

Vi har ett brett ägande av olika byggnadstyper och aktivitetsområden inom våra året runt

Anläggningar framförallt på campinganläggningarna. Inom beståndet finns allt från små och stora fritidshus till bl.a. servicehus, restauranger, hotell, konferenslokaler, mindre butiker och  sist men inte minst en Rovdjurspark belägen i en av våra anläggningar i Orsa Grönklitt.

Vi eftersträvar långa relationer med våra besökande och boende gäster, kunder, leverantörer och medarbetare. Vi söker nu en erfaren Teknisk Förvaltare med placering i Orsa. Är Du den som med stort engagemang, sunda värderingar och ett öppet – positivt sätt vill vara med att förstärka och utveckla vårt företag ytterligare tycker vi att Du ska söka idag. 

Önskar du mer information om Grönklittsgruppen AB gå gärna in på vår hemsida.

Som Teknisk förvaltare…
… hos Grönklittsgruppen AB har Du det byggnadstekniska samordningsansvaret för såväl företagets egna fastigheter som våra i viss mån externa förvaltningsobjekt. Du kommer att ingå i ett i mindre team där du arbetar i nära samarbete med vår Bygg- och fastighetschef och från tid till annan tillsammans med våra anläggningschefer/fastighetsskötare för respektive anläggning inom koncernen. I arbetet ingår även att leda, fördela och följa upp samtliga myndighetskrav som kan åligga våra fastigheter, inkl. vårt systematiska brandskyddsarbete. Fastighetsansvaret ligger fortsatt hos våra anläggningsansvariga. 

Du har en bl.a. en aktiv roll i arbetet med att effektivisera energiförbrukningen inom våra egenägda fastigheter. Tillsammans med fastighetsansvariga på våra anläggningar samordnar du i vissa förekommande fall rep- och underhålls upphandlingar av entreprenader inom fastigheternas planerade underhåll. Du handlägger självständigt utredningar, analyserar nyckeltal etc. och initierar förbättrings- och besparingsåtgärder. Som vår tekniska förvaltare kommer du att medverka i bolagets budget- och prognosarbete samt ekonomirapportering.

Du medverkar även med din kompetens för att upprätta samt uppdatera långsiktiga rep- & underhållsplaner för respektive anläggnings byggnader.

Contact details

Name: Roger Tylen

Title: Bygg - och fastighetschef

E-mail: roger.tylen@gronklittsgruppen.se

Terms

Job Title: Teknisk förvaltare
Type of employment: Permanent employment
Length: Permanent employment
Working hours: Full-time
Wage conditions: Fixed
Drivers licence: Car

Application

Final application date: 2019-05-31
Date of publication: 2019-04-29

About the company

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag med skidanläggningar, Campingar och temaparker i Orsa, Mora Rättvik, Jönköping, Säffle, Sunne, Borgholm, Lycksele och Härjedalens kommuner.

Apply for this job

Know someone who is suitable for this job? Tell them!