VD till Hedemora Energi

  • Hedemora

  • VD till Hedemora Energi

  • 2019-04-16

Som Hedemora Energis VD

Vill vi att du med erfarenhet, stolthet och framtidsvisioner tar dig an det övergripande ansvaret för verksamheten, vår personal och budget. På företaget finns en väl fungerande ledningsgrupp, stödfunktioner samt många kompetenta medarbetare i olika roller och ansvarsområden. Du kommer få förmånen att leda, planera och samordna framförallt det strategiska och taktiska men också delar av det operativa arbetet inom koncernen. I ditt ansvar ingår också att på bästa sätt driva företagets ledningsgrupp och dess arbete. Här sker också en stor del av det strategiska arbetet.

Dina arbetsuppgifter kommer spänna över ett brett och varierat område som bland annat innebär:

  • Leda och utveckla de fyra bolagen i enlighet med ägardirektiven
  • Du är föredragande i styrelserna samt ansvarig för att styrelsernas beslut verkställs
  • Tillsammans med styrelsen utarbeta mål och strategier
  • Ansvarar för affärs- och verksamhetsplaner samt säkerställer att strategier genomförs
  • Du har ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljö-, resultat- och personalansvar för våra verksamheter
  • Ansvarar för att verksamheterna i bolagen bedrivs på ett effektivt och utvecklande sätt
  • Är bolagets ansikte utåt vad avser den löpande verksamheten

Vi ser också framför oss ett antal spännande och roliga utmaningar som att fortsätta driva utvecklingen av våra verksamheter för ett ännu modernare och miljövänligare samhälle. Vårda vårt starka varumärke och bidra till Hedemora som en attraktiv kommun att verka och bo i. Tillvarata och vidareutveckla de starka värden som Hedemora Energi representerar. Detta är några exempel på utmaningar vi befinner oss i och har framför oss. 

I din profil och de verktyg vi söker

Så är dina erfarenheter, egenskaper och ditt engagemang det absolut viktigaste för oss. Ditt naturligt närvarande och kommunikativa ledarskap är egenskaper vi värdesätter tillsammans med förmågan att upprätta goda relationer med kollegor, kunder och samarbetspartners.

Du älskar att möta människor, jobba med människor och du strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för dig själv och dina medarbetare. Ditt ledarskap skapar energi och engagemang och du har förmågan att få medarbetare att växa och utvecklas. Du utmanar gärna andra att utvecklas samtidigt som du fungerar som en förebild och kulturbärare vilket bidrar till att dina kollegor trivs och vill vara en del av ditt ledarskap.

Vi vill att du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dina erfarenheter från liknande uppdrag i ledande ställningar har bidragit till din förmåga att bygga, leda och utveckla lag och relationer. Vi tror att du blir särskilt lyckosam om du har god branschkännedom och stort intresse för energifrågor. Meriterande är erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation.

Du är kunnig och har ett starkt engagemang för både människor, affärer och resultat. Ditt tydliga, strukturerade och lösningsfokuserade arbetssätt underlättar din egen vardag och bidrar till att du på ett bra sätt kan arbeta mål- och resultatinriktat. Kvalitet är centralt och det är av stor betydelse för dig att alltid göra ett professionellt jobb.

Contact details

Name: Per Männikkö

Title: HR Dalarna

E-mail: per@hrdalarna.se

Phone: 070-592 90 80


Name: Johan Bergvik

Title: HR Dalarna

E-mail: johan@hrdalarna.se

Phone: 070-652 90 80

Terms

Job Title: VD till Hedemora Energi
Type of employment: Permanent employment
Length: Permanent employment
Working hours: Full-time
Wage conditions: Fixed
Drivers licence: Car

Application

Final application date: 2019-05-26
Date of publication: 2019-04-16

About the company

Hedemora Energi är ett helägt kommunalt bolag och ägs av Hedemora Kommun. Hedemora Energi är en koncern med tre dotterbolag, Hedemora Kraft och Värme AB, Hedemora Elnät AB och Hedemora Elhandel AB. I moderbolaget distribuerar vi fjärrvärme och stadsnätstjänster. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, omhändertar och renar avloppsvatten samt transporterar och behandlar avfall. I Hedemora Kraft och Värme AB sker koncernens fjärrvärme- och elproduktion. Hedemora Elnät AB distribuerar elenergi och Hedemora Elhandel AB säljer elenergi.

Hos oss på Hedemora Energi har vi också vår egen kundtjänst, support samt ekonomiavdelning. Sammanlagt är vi 60 duktiga medarbetare på vårt fina företag och vi omsätter 216 miljoner. Vi brinner för att både medarbetare och kunder ska trivas tillsammans med oss. Vi vill bidra till en bygd med framtidstro, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans i en god miljö.

De kommande åren kommer det att ske många intressanta utvecklingsprojekt i vår kommun. Vi på Hedemora Energi är en attraktiv arbetsgivare och en väldigt viktig aktör och partner i det utvecklingsarbetet.

Nu söker vi dig som vill bli vår kommande VD och som tillsammans med alla våra kloka medarbetare vill ta vid och fortsätta driva det spännande utvecklingsarbete som pågår hos oss just nu.

Vi arbetar alltid med fokus på att säkerställa leveransen till kunden och därmed att nå företagets vision, nöjda kunder - idag och imorgon.

Apply for this job

Know someone who is suitable for this job? Tell them!