Praktikantprogrammet vårterminen 2020

  • Unspecified place of work

  • Praktikant

  • 2019-09-09

Välkommen till FUF:s praktikförmedling!
 
Genom denna portal söker du till samtliga praktikplatser som FUF förmedlar inför vårterminen 2020.

Du skickar endast in en ansökan och därmed är det viktigt att du inte nämner någon specifik praktikplats i ditt personliga brev/CV.

För att kunna söka till praktikplatserna FUF förmedlar behöver du:

1. läsa 30 hp praktik (15 hp räcker tyvärr inte) under din praktikperiod
2. vara medlem i FUF (studentmedlemmar betalar 150kr/år)

Ju tidigare du skickar in din ansökan - desto fler platser blir du matchad med. Platserna tillsätts löpande från och med den 1:a oktober och framåt.

Fyll i nedanstående formulär - Kom ihåg att relevanta uppgifter som du anger i formuläret (språkkunskaper, ev. utlandserfarenhet, kommunikationserfarenhet, med mera) även måste finnas med i ditt CV/personliga brev, då formuläret endast granskas av Praktikantprogrammets rekryteringsansvariga. Dock bör du INTE specificera vilka platser du är mest intresserad av i brevet eller CV då du kan komma att matchas mot andra platser också/istället.

Bifoga ditt (endast PDF-format godkänns):
- CV
- Personliga brev (Fyll alltså inte i detta i formuläret!)
- Ladokutdrag över avklarade kurser (intyg)

Välkommen med din ansökan!

About the company

Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. FUF praktikantprogram syftar till att vara en brygga mellan akademi och arbetsliv. Programmet genomförs i samarbete med Sida och är en del av det nationella arbetet med att säkerställa tillgången på relevant och bred kompetens i Sverige på sikt. Det syftar också till att skapa ett ökat intresse för globala utvecklingsfrågor i det svenska samhället generellt.

Apply for this job

Know someone who is suitable for this job? Tell them!