JHL-Net Solutions AB grundades februari 2014 av unga entreprenörer med ett gemensamt driv och passion för informationsteknik. Vi har genom åren i branschen införskaffat erfarenheter av små, medelstora och stora organisationer. Dagens företag förlitar sig mer på nätverksteknik än någonsin tidigare, allt från t. ex internetanvändning och e-post kommunikation till server- och företagsapplikationer. Om nätverket inte fungerar till sin fulla potential på en daglig basis, kan resultera i förlust av tid, produktivitet, och pengar. Vi på JHL-Net Solutions ser möjligheten att hjälpa er med att effektivisera er verksamhet. Det finns inget företag som är för stort eller för litet för oss. Trots att företaget är ungt så har vi redan förvärvat och utvecklat flera ömsesidigt gynnsamma relationer med företag i Stockholmsregionen.

IT-säkerhetsspecialist SPLUNK

Stockholm
Sista ansökningsdag 2019-03-25

Nu söker vi på JHL-Net Solutions IT-säkerhetsspecialist Splunk Enterprise till vår kund i Stockholm. Detta uppdrag är säkerhetsklassat och den konsult som blir tilldelad uppdraget måste genomgå säkerhetsklassning innan uppdraget startas.

Denna tjänst är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd hos JHL-Net Solutions men kommer att bli uthyrd och arbeta på plats ute hos våra kunder. analysera behoven av struktur för styrning av användares åtkomst och behörighet, med hänsyn till verksamhetens, IT-miljö, krav på säkerhet och effektivitet m.m. T.ex. genom tillämpning av rollbaserad behörighet, analysering av intrångsskydd. Avser även arbete med implementering av säkerhetsteknik. Kompetens för att utforma och implementera säkerhetslösningar, exempelvis med inriktning på behörighetskontrollsystem, säkerhet i tillämpningssystem, säkerhet i webbtjänster, patchhantering, datakommunikation, brandväggar och andra intrångsskyddssystem, skydd mot skadlig kod, penetrationstestning, hantering av säkerhetsloggar mm. Kräver god kunskap om säkerhetsarkitekturer, PKI, certifikathantering, kryptering samt erfarenhet av implementationer av säkerhetskoncept i olika tekniska miljöer.

Arbetet som IT-säkerhetsspecialist för Splunk Enterprise, innefattar arbete med att utveckla mekanismer och lösningar för instrumentation och funktioner baserade på Splunk-plattformen. Vara tekniskt expertstöd åt ansvarig förvaltning och arkitekt. Upprätthålla och ajourhålla dokumentation (exempelvis rutiner, test och designdokumentation). Säkerställa plattformens integritet gentemot ställda krav och beslutad design. Tillsammans med arkitekt leda och driva vidareutveckling.Erfarenhet inom:
  • IT Security     3-5 år
  • Spulnk           1-3år
  • SIEM             1-3 år


Som IT-säkerhetsspecialist SPLUNK ser vi till du har kompetens inom:


  • Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
  • Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll
  • Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
  • Självständighet – kan arbeta självständigt
  • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av drift, administration eller utveckling på Splunk plattformen.
  • Konsulten ska ha svenskt medborgarskap

Startdatum: asap (dock ej före registerkontrollen är klar)
Arbetsplats: Stockholm eller Örebro (Resor förekommer i uppdraget)
Språk: Svenska


Kontakt
Arbetsgivare JHL-Net Solutions
Arbetsort Stockholm
Kontaktperson Rubaiyat Rezwan, 0735445693
Villkor
Yrkestitel IT-säkerhetsspecialist SPLUNK
Anställningsform Tills vidare
Varaktighet 6 månader eller längre
Arbetstid Heltid
Lönevillkor Fast
Körkort Personbil
Ansökan
Sista ansökningsdag 2019-03-25
Publiceringsdatum 2019-02-27

Vet du någon som passar för jobbet? Berätta för dem!