Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. FUF praktikantprogram syftar till att vara en brygga mellan akademi och arbetsliv. Programmet genomförs i samarbete med Sida och är en del av det nationella arbetet med att säkerställa tillgången på relevant och bred kompetens i Sverige på sikt. Det syftar också till att skapa ett ökat intresse för globala utvecklingsfrågor i det svenska samhället generellt.

Praktikantprogrammet höstterminen 2019

Unspecified place of work
Final application date 2019-04-21

Genom denna portal söker du till samtliga praktikplatser som FUF förmedlar inför höstterminen 2019.

Du skickar endast in en ansökan och därmed är det viktigt att du inte nämner någon specifik praktikplats i din ansökan.

För att kunna söka till praktikplatserna FUF förmedlar behöver du:

1. vara inskriven på ett svenskt universitet/högskola (bifoga studieintyg i din ansökan)
2. läsa 30 hp praktik (15 hp räcker tyvärr inte)
3. vara medlem i FUF (studentmedlemmar betalar 150kr/år)

Ju tidigare du skickar in din ansökan - desto fler platser blir du matchad med. Platserna tillsätts löpande från och med den 1:a mars och framåt.

Fyll i nedanstående formulär - Kom ihåg att relevanta uppgifter som du anger i formuläret (språkkunskaper, ev. utlandserfarenhet, kommunikationserfarenhet, med mera) även måste finnas med i ditt CV/personliga brev, då formuläret endast granskas av Praktikantprogrammets rekryteringsansvariga. Dock bör du INTE specificera vilka platser du är mest intresserad av i brevet eller CV då du kan komma att matchas mot andra platser också/istället.

Bifoga ditt:
- CV
- Personliga brev (Fyll alltså inte i detta i formuläret!)
- Ladokutdrag över avklarade kurser (intyg)

Tänk på att spara ditt CV och personliga brev i PDF-format.

Välkommen med din ansökan!

Know someone who is suitable for this job? Tell them!