Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. FUF praktikantprogram syftar till att vara en brygga mellan akademi och arbetsliv. Programmet genomförs i samarbete med Sida och är en del av det nationella arbetet med att säkerställa tillgången på relevant och bred kompetens i Sverige på sikt. Det syftar också till att skapa ett ökat intresse för globala utvecklingsfrågor i det svenska samhället generellt.

Praktikantprogrammet höstterminen 2019

Ospecificerad arbetsort
Sista ansökningsdag 2019-03-01

Genom denna portal söker du till samtliga praktikplatser som FUF förmedlar inför höstterminen 2019.

Du skickar endast in en ansökan och därmed är det viktigt att du inte nämner någon specifik praktikplats i din ansökan.

De uppgifter du anger i ansökningsformuläret måste finnas med i ditt CV och personliga brev.

För att kunna söka till praktikplatserna FUF förmedlar behöver du:

1. vara inskriven på ett svenskt universitet/högskola (bifoga studieintyg i din ansökan)
2. läsa 30 hp praktik (15 hp räcker tyvärr inte)
3. vara medlem i FUF (studentmedlemmar betalar 150kr/år)

Ju tidigare du skickar in din ansökan - desto fler platser blir du matchad med. Platserna tillsätts löpande från och med den 1:a mars och framåt.

Fyll i nedanstående formulär - Kom ihåg att det du anger i formuläret även måste finnas med i ditt CV/personliga brev, då formuläret endast granskas av Praktikantprogrammets rekryteringsansvariga.

Bifoga ditt:
- CV
- Personliga brev (Fyll alltså inte i detta i formuläret!)
- Ladokutdrag över avklarade kurser (intyg)

Tänk på att spara ditt CV och personliga brev i PDF-format.

Välkommen med din ansökan!

Vet du någon som passar för jobbet? Berätta för dem!