Intresseanmälan som god man och förvaltare i Västerås och Sala

Västerås

God man eller förvaltare

2022-04-06

I Västerås och Sala finns många barn och vuxna som av olika anledningar behöver hjälp genom en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare). Uppdrag som god man eller förvaltare utgör en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället i stort. Uppdragens karaktär är mycket varierande.

De flesta personer har de kunskaper som krävs för att åta sig ett eller flera ställföreträdaruppdrag. Uppdraget kräver, förutom allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft, ett personligt och socialt engagemang och en mycket god inlevelseförmåga.

För att vara aktuell för ett uppdrag måste du dessutom vara vara insatt i hur samhället fungerar och uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska ha lätt för att kommunicera och ta kontakt med människor.

För alla nya gode män och förvaltare gäller att du måste genomgå en kortare utbildning. Överförmyndarnämnden genomför utbildningar kontinuerligt över året.

För att bli god man får du inte ha betalningsanmärkningar, förekomma i Polisens belastningsregister eller uppbära försörjningsstöd. Registerkontroll görs av överförmyndarnämnden.

Uppdraget vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Observera att överförmyndarnämnden inte är arbetsgivare i traditionell mening. 

Om du inte får något bekräftelsemeddelande på din intresseanmälan - vänligen kontrollera i din skräppost-mapp.
Ansök här
Final application date 2022-09-30

Do you know someone who should see this ad? Share!

About the company

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.