Vår kund bildades för att skapa något som verkligen gör gott for människan, som tillvaratar vår kreativitet och skapar innovation. Det är vår kunds innersta drivkraft, och ett rättesnöre i allt de gör. De gör det genom sättet de arbetar på, både hos sig och för deras kunder, och genom de lösningar och produkter de tar fram.
Med kunskap från forskning kring motivation och innovation har vår kund därför valt att organisera Teal. Det är inte en platt organisation, det är avsaknad av formell organisation. Hos vår kund kan alla medarbetare påverka samtliga delar av bolaget, på riktigt! Du får med andra ord stor frihet, mycket ansvar, kreativa och roliga kollegor samt en nyckelroll i ett företag där chefsrollen rationaliserats bort till förmån för ett större individuellt ansvarstagande.
Centralt i vår kunds verksamhet deras process för medarbetardriven innovation, där man tack vare deras expertis från olika domäner, teknikområden och branscher löser kunders problem på nya kreativa sätt, föder idéer som man utvecklar till egna produkter samt utvecklar sin verksamhet.
Man tror på att utveckla individer. Därför lägger vår kund stor kraft vid att du ska utvecklas som människa, och inte bara som yrkesmänniska. För detta har man bl.a. en certifierad coach bland deras anställda.
Vår kund jobbar som konsulter inom produktutveckling, mjukvaruutveckling, projektledning, hållbar utveckling och innovationsledning.

Civilingenjör - Automotiveutveckling

Göteborg
Final application date 2019-08-30

Din Profil
• Du är trygg i dig själv, och har en uttalad vilja att leda dig själv.
• Du trivs med att ta egna initiativ, och att arbeta i grupp.
• Examinerad Civilingenjör / Master of Science inom mjukvara/mjukvarusystem
• Några års relevant yrkeserfarenhet av utvecklingsroller på produktbolag
• C++
• Embedded Linux erfarenhet
• Embedded C
• Agil utveckling / Scrum /Kanban

Meriterande
• Automotive domänkunskap
Contact details
Employer EngineersOnly
Workplace Göteborg
Contact Info EngineersOnly, info@engineersonly.se
Terms
Job Title Civilingenjör - Automotiveutveckling
Type of employment Tillsvidare
Length Tills vidare
Working hours Heltid
Wage conditions Fast
Application
Final application date 2019-08-30
Date of publication 2018-10-14

Know someone who is suitable for this job? Tell them!