Behovet av gode män och förvaltare ökar. Behovet är särskilt stort för personer med psykiska funktionshinder och personer med missbruksproblematik.

Överförmyndarförvaltningen arbetar med tillsättning och tillsyn av ställföreträdare i Stockholms kommun.

För mer information om vad ett godmanskap innebär, gå in på http://www.stockholm.se/godman


Engagerade medmänniskor sökes för förtroendeuppdrag!

Stockholm
Final application date 2019-08-30

Observera, denna ansökan gäller ej ensamkommande barn!


Är du empatisk? Vill du hjälpa andra?

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt människor som på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp. Ofta innefattar din roll att hjälpa till med ekonomin (betala räkningar etc.), bevaka personens rättigheter gentemot myndigheter och att föra dennes talan. Uppdraget är till stor del ideellt men ger dig möjligheten att göra skillnad för en annan människa.

För att vara aktuell för ett uppdrag måste du
• vara rättrådig (Det vill säga inte ha någon betalningsanmärkning eller förekomma i belastningsregistret)
• ha en annan huvudsaklig sysselsättning alternativt vara pensionär
• vara insatt i hur samhället fungerar
• ha lätt för att kommunicera och ta kontakt med människor.

Kunskaper inom ekonomi och juridik är meriterande.

Alla uppdrag är olika, precis som vi individer, så känner du att du vill göra skillnad för någon, skicka in en intresseanmälan på en gång!

Observera, att vara ställföreträdare är ett förtroendeuppdrag som innebär att du hjälper en annan person på frivillig basis. Du blir alltså inte anställd av Stockholms stad.

Innan du blir aktuell för ett uppdrag kommer du behöva genomgå en webbutbildning. Vi gör även en kreditupplysning samt ett utdrag ur belastningsregistret. Det är därför viktigt att du uppger ditt fullständiga personnummer vid ansökan. I och med att du sänder in en intresseanmälan godkänner du att vi gör en kreditupplysning och en belastningsregisterkontroll, samt att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Contact details
Employer Överförmyndarförvaltningen Stockholms Stad
Workplace Stockholm
Contact Mattias Gustafsson, Rekryterare, mattias.gustafsson@stockholm.se
Terms
Job Title Ställföreträdare
Type of employment Extra / per hour
Working hours Various
Wage conditions Fixed
Application
Final application date 2019-08-30
Date of publication 2018-08-31

Know someone who is suitable for this job? Tell them!